Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2017-06-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge Kommunens kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Här ingår även kostnaden för arbetslösa ungdomar under 20 år samt åtgärder som drivs i egen regi av kommunen. Här redovisas även kostnader för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet.
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2016

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 13 802
Dorotea 12 355
Lycksele 3 777
Malå 13 575
Nordmaling 10 693
Norsjö 10 131
Robertsfors 8 001
Skellefteå 3 240
Sorsele 12 070
Storuman 7 889
Umeå 3 084
Vilhelmina 4 957
Vindeln 11 180
Vännäs 10 783
Åsele 22 317
Västerbottens län 9 857
Riket 5 484

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta