Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2019-08-20
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

 

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2019 och folkmängd 30 juni 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 425

-16

13

12

1

23

40

-17

-6

-12

1

Dorotea

2 567

12

6

2

4

37

31

6

3

3

0

Lycksele

12 282

54

38

42

-4

143

88

55

13

24

18

Malå

3 116

4

11

11

0

34

34

0

-9

2

7

Nordmaling

7 137

16

16

19

-3

106

89

17

3

8

6

Norsjö

4 039

-37

10

10

0

29

70

-41

-11

-22

-8

Robertsfors

6 763

-2

14

25

-11

93

83

10

2

-7

15

Skellefteå

72 676

236

179

184

-5

566

362

204

32

76

96

Sorsele

2 532

18

10

4

6

29

18

11

1

0

10

Storuman

5 900

-31

12

24

-12

56

75

-19

-4

-19

4