Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2018-08-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Västerbottens län 2007 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2018K2 60 58 118
2018K1 171 24 195
2017K4 236 81 317
2017K3 262 41 303
2017K2 97 51 148
2017K1 292 64 356
2016K4 526 65 591
2016K3 119 63 182
2016K2 430 71 501
2016K1 81 55 136
2015K4 226 99 325
2015K3 189 21 210
2015K2 261 89 350
2015K1 335 37 372
2014K4 98 34 132
2014K3 255 31 286
2014K2 48 24 72
2014K1 170 21 191
2013K4 101 32 133
2013K3 42 30 72
2013K2 18 40 58
2013K1 211 43 254
2012K4 211 18 229
2012K3 36 22 58
2012K2 0 23 23
2012K1 50 7 57
2011K4 66 45 111
2011K3 24 12 36
2011K2 46 20 66
2011K1 0 24 24
2010K4 50 29 79
2010K3 176 44 220
2010K2 52 28 80
2010K1 99 54 153
2009K4 164 21 185
2009K3 0 27 27
2009K2 0 67 67
2009K1 75 82 157
2008K4 401 59 460
2008K3 120 57 177
2008K2 21 54 75
2008K1 275 65 340
2007K4 480 56 536
2007K3 5 37 42
2007K2 74 93 167
2007K1 10 70 80

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta