Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2017-12-15
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

201701

1 102

1 277

20 417

76 219

1 170

100 185

201702

1 348

1 297

22 970

76 745

1 561

103 921

201703

2 239

1 481

27 416

90 570

1 745

123 451

201704

2 455

1 625

29 924

85 870

1 206

121 080

201705

597

1 794

39 313

106 484

1 007

149 195

201706

676

1 622

40 364

93 497

1 010

137 169

201707

1 191

2 084

41 939

62 074

1 233

108 521

201708

1 221

1 668

41 899

81 654

1 194

127 636

201709

934

1 669

41 665

96 832

1 241

142 341

201710

651

1 869

41 467

103 471

1 210

148 668

201711

614

1 582

38 462

96 487

1 140

138 285

201712

 

 

 

 

 

 

2017 Totalt

13 028

17 968

385 836

969 903

13 717

1 400 452

 

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

201601

893

1 166

17 907

74 111

1 372

95 449

201602

1 509

1 312

20 959

80 094

1 430

105 304

201603

2 640

1 487

24 716

90 387

1 464

120 694

201604

1 970

1 268

24 469

89 858

1 689

119 254

201605

836

1 380

27 790

104 483

1 038

135 527

201606

704

1 327

20 545

89 575

1 028

113 179

201607

1 511

2 210

18 617

62 883

1 234

86 455

201608

1 295

1 728

23 518

80 744

1 186

108 471

201609

927

1 566

26 716

102 491

1 015

132 715

201610

554

1 471

26 055

103 314

1 068

132 462

201611

592

1 512

25 769

94 950

1 119

123 942

201612

871

1 424

23 865

84 483

1 403

112 046

2016 Totalt

14 302

17 851

280 926

1 057 373

15 046

1 385 498

Källa: Transportstyrelsen

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta