Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2017-01-10
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2015-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2015

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal

Pro- cent

Antal

Pro- cent

Antal

Pro- cent

Antal

Pro- cent

Bjurholm

1 326

95

7,2

28

2,1

32

2,4

52

3,9

Dorotea

1 490

81

5,4

29

1,9

28

1,9

67

4,5

Lycksele

7 091

430

6,1

146

2,1

126

1,8

225

3,2

Malå

1 778

100

5,6

29

1,6

27

1,5

51

2,9

Nordmaling

3 996

251

6,3

94

2,4

40

1,0

165

4,1

Norsjö

2 361

172

7,3

30

1,3

38

1,6

87

3,7

Robertsfors

3 892

206

5,3

87

2,2

34

0,9

138

3,5

Skellefteå

43 235

2 445

5,7

1 523

3,5

810

1,9

1 305

3,0

Sorsele

1 428

107

7,5

25

1,8

25

1,8

40

2,8

Storuman

3 378

221

6,5

61

1,8

44

1,3

129

3,8

Umeå

79 515

3 497

4,4

11 610

14,6

1 865

2,3

2 052

2,6

Vilhelmina

3 948

241

6,1

111

2,8

65

1,6

140

3,5

Vindeln

2 970

182

6,1

54

1,8

36

1,2

131

4,4

Vännäs

5 052

351

6,9

169

3,3

83

1,6

154

3,0

Åsele

1 557

122

7,8

33

2,1

15

1,0

79

5,1

Västerbottens län

163 017

8 501

5,2

14 029

8,6

3 268

2,0

4 815

3,0

Riket

6 083 579

313 580

5,2

341 569

5,6

131 076

2,2

234 566

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkning 2015-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2015

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Bjurholm

1 326

95

7,2

28

2,1

32

2,4

52

3,9

Dorotea

1 490

81

5,4

29

1,9

28

1,9

67

4,5

Lycksele

7 091

430

6,1

146

2,1

126

1,8

225

3,2

Malå

1 778

100

5,6

29

1,6

27

1,5

51

2,9

Nordmaling

3 996

251

6,3

94

2,4

40

1,0

165

4,1

Norsjö

2 361

172

7,3

30

1,3

38

1,6

87

3,7

Robertsfors

3 892

206

5,3

87

2,2

34

0,9

138

3,5

Skellefteå

43 235

2 445

5,7

1 523

3,5

810

1,9

1 305

3,0

Sorsele

1 428

107

7,5

25

1,8

25

1,8

40

2,8

Storuman

3 378

221

6,5

61

1,8

44

1,3

129

3,8

Umeå

79 515

3 497

4,4

11 610

14,6

1 865

2,3

2 052

2,6

Vilhelmina

3 948

241

6,1

111

2,8

65

1,6

140

3,5

Vindeln

2 970

182

6,1

54

1,8

36

1,2

131

4,4

Vännäs

5 052

351

6,9

169

3,3

83

1,6

154

3,0

Åsele

1 557

122

7,8

33

2,1

15

1,0

79

5,1

Västerbottens län

163 017

8 501

5,2

14 029

8,6

3 268

2,0

4 815

3,0

Riket

6 083 579

313 580

5,2

341 569

5,6

131 076

2,2

234 566

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta