Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2016/2017.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Bjurholm 28 16,1 46,4
Dorotea 21 15,9 76,2
Lycksele 99 16,1 83,8
Malå 45 15,7 71,1
Nordmaling 64 15,4 68,8
Norsjö 50 11,0 80,0
Robertsfors 58 16,1 65,5
Skellefteå 796 13,5 73,5
Sorsele 20 10,0 70,0
Storuman 48 16,0 ..
Umeå 1 269 15,3 87,1
Vilhelmina 74 14,9 73,0
Vindeln 62 12,7 69,4
Vännäs 96 15,8 80,2
Åsele 24 16,0 79,2
Västerbottens län 2 754 14,7 80,1
Riket 110 636 15,1 77,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta