Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2015/2016

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Bjurholm

.

.

.

.

.

.

.

Dorotea

.

.

.

.

.

.

.

Lycksele

152

146

65

81

96,1

44,5

55,5

Malå

.

.

.

.

.

.

.

Nordmaling

.

.

.

.

.

.

.

Norsjö

.

.

 

.

.

 

.

Robertsfors

.

.

.

.

.

.

.

Skellefteå

694

657

359

298

94,7

54,6

45,4

Sorsele

.

.

.

.

 

 

 

Storuman

41

40

25

15

97,6

62,5

37,5

Umeå

1 143

1 069

758

311

93,5

70,9

29,1

Vilhelmina

73

70

23

47

95,9

32,9

67,1

Vindeln

.

.

.

.

.

.

.

Vännäs

188

171

37

134

91,0

21,6

78,4

Åsele

.

.

.

.

.

.

.

Västerbottens län

2 291

2 153

1 267

886

94,0

58,8

41,2

Riket

81 058

72 734

48 876

23 858

89,7

67,2

32,8

Källa: Skolverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta