Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2017-12-22
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2016/2017

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Bjurholm

.

.

.

.

0

0

0

Dorotea

.

.

.

.

0

0

0

Lycksele

144

134

49

85

93,1

36,6

63,4

Malå

.

.

.

.

.

.

.

Nordmaling

.

.

.

.

.

.

.

Norsjö

.

.

.

.

.

.

.

Robertsfors

.

.

.

.

.

.

.

Skellefteå

709

646

338

308

91,1

52,3

47,7

Sorsele

.

.

.

.

.

.

.

Storuman

30

29

21

8

96,7

72,4

27,6

Umeå

1 087

1 035

708

327

95,2

68,4

31,6

Vilhelmina

62

60

18

42

96,8

30,0

70,0

Vindeln

.

.

.

.

0

0

0

Vännäs

145

133

16

117

91,7

12,0

88,0

Åsele

.

.

.

.

.

.

.

Västerbottens län

2 177

2 037

1 150

887

93,6

56,5

43,5

Riket

81 595

73 675

50 114

23 561

90,3

68,0

32,0

Källa: Skolverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta