Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
267 629 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016

Djurslag Västmanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 4 272 330 883 1,29
Kor, uppfödning av kalvar 2 606 193 657 1,35
Kvigor, tjurar och stutar 5 915 489 217 1,21
Kalvar, under 1 år 7 068 475 917 1,49
Baggar och tackor 4 822 281 327 1,71
Lamm 5 295 296 847 1,78
Galtar för avel 50 1 481 3,38
Suggor för avel 7 646 138 983 5,50
Slaktsvin >20 kg 26 776 835 323 3,21
Smågrisar <20 kg 15 412 378 499 4,07
Höns 122 818 8 174 310 1,50
Värpkycklingar .. 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar 182 810 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar 2 729 101 247 ..
Nötkreatur 19 861 1 489 674 1,33
Får 10 117 578 174 1,75
Svin 49 884 1 354 286 3,68
Höns 305 628 18 752 274 1,63

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta