Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 671 783 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2017-01-16
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västra Götalands län till övriga län i riket 2015. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 4 319 6 533 10 852
Hallands län 3 959 4 942 8 901
Jönköpings län 1 408 2 020 3 428
Skåne län 1 070 1 846 2 916
Värmlands län 744 1 185 1 929
Örebro län 324 611 935
Östergötlands län 328 588 916
Uppsala län 198 332 530
Kronobergs län 198 319 517
Blekinge län 82 391 473
Dalarnas län 154 271 425
Västmanlands län 119 264 383
Södermanlands län 138 243 381
Kalmar län 104 211 315
Norrbottens län 110 165 275
Västerbottens län 104 142 246
Jämtlands län 93 117 210
Gävleborgs län 69 138 207
Västernorrlands län 69 136 205
Gotlands län 53 41 94
Totalt 13 643 20 495 34 138

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta