Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västra Götalands län till övriga län i riket 2018. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 4 211 6 543 10 754
Hallands län 3 997 5 152 9 149
Jönköpings län 1 492 2 169 3 661
Skåne län 932 1 759 2 691
Värmlands län 730 1 208 1 938
Örebro län 332 630 962
Östergötlands län 304 571 875
Uppsala län 229 361 590
Blekinge län 126 424 550
Kronobergs län 190 358 548
Dalarnas län 184 300 484
Västmanlands län 140 239 379
Kalmar län 126 207 333
Södermanlands län 97 220 317
Västerbottens län 135 178 313
Norrbottens län 106 168 274
Gävleborgs län 77 170 247
Västernorrlands län 92 153 245
Jämtlands län 98 120 218
Gotlands län 41 47 88
Totalt 13 639 20 977 34 616

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta