Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Ale 3 836
Alingsås 4 199
Bengtsfors 5 537
Bollebygd 3 715
Borås 3 867
Dals-Ed 4 167
Essunga 4 583
Falköping 4 938
Färgelanda 6 326
Grästorp 2 916
Gullspång 5 163
Göteborg 7 757
Götene 4 275
Herrljunga 3 871
Hjo 2 403
Härryda 4 221
Karlsborg 3 442
Kungälv 3 834
Lerum 3 576
Lidköping 3 392
Lilla Edet 5 828
Lysekil 4 604
Mariestad 3 517
Mark 3 474
Mellerud 7 419
Munkedal 6 114
Mölndal 3 738
Orust 4 573
Partille 3 118
Skara 4 253
Skövde 2 943
Sotenäs 3 419
Stenungsund 4 021
Strömstad 3 045
Svenljunga 4 766
Tanum 3 069
Tibro 4 450
Tidaholm 4 386
Tjörn 3 773
Tranemo 4 281
Trollhättan 5 579
Töreboda 5 485
Uddevalla 4 644
Ulricehamn 2 738
Vara 4 220
Vårgårda 4 421
Vänersborg 4 789
Åmål 4 156
Öckerö 3 130
Västra Götalands län 4 285
Riket 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ale 3 432 3 697 4 500 5 297 4 068 3 881 4 047 3 751 3 935 3 812 3 836
Alingsås 2 639 2 536 2 905 3 147 3 322 3 390 3 251 3 135 3 281 3 631 4 199
Bengtsfors 2 490 3 127 3 621 3 297 3 662 3 727 3 920 4 316 4 165 4 692 5 537
Bollebygd 2 113 2 385 2 163 2 325 2 282 2 438 2 836 2 288 2 853 3 387 3 715
Borås 3 379 3 675 3 960 3 906 3 800 3 925 3 881 3 958 3 726 3 647 3 867
Dals-Ed 2 596 3 103 3 953 3 788 3 791 3 848 4 207 3 484 4 324 4 517 4 167
Essunga 2 895 3 104 3 154 3 589 3 645 3 659 3 334 3 223 4 873 4 566 4 583
Falköping 3 227 3 321 3 614 3 669 3 433 3 572 3 777 3 986 4 023 4 560 4 938
Färgelanda 2 875 2 824 2 968 3 516 5 677 4 992 5 925 7 267 7 748 5 855 6 326
Grästorp 2 163 2 020 2 296 2 188 2 284 2 654 2 476 2 586 2 711 2 758 2 916
Gullspång 4 643 4 041 3 824 4 009 4 516 4 334 4 619 5 565 5 207 3 929 5 163
Göteborg 5 842 6 198 6 430 6 539 6 679 6 802 7 229 7 170 7 260 7 429 7 757
Götene 2 467 2 586 2 821 3 224 3 152 3 720 3 749 3 338 3 376 3 758 4 275
Herrljunga 2 334 2 491 2 802 3 741 3 811 3 486 3 797 3 057 2 932 3 739 3 871
Hjo 1 677 1 638 1 664 1 860 2 099 2 280 2 134 2 007 2 001 2 327 2 403
Härryda 2 312 2 406 2 576 2 377 2 656 2 591 2 862 3 033 3 346 3 857 4 221
Karlsborg 1 817 1 575 1 950 1 408 1 548 1 936 2 009 2 775 2 520 3 395 3 442
Kungälv 3 191 2 995 3 036 3 121 3 229 3 049 3 072 3 146 3 301 3 728 3 834
Lerum 2 126 2 244 2 433 2 417 2 643 2 984 2 568 2 770 3 117 3 851 3 576
Lidköping 2 507 2 701 2 868 2 731 2 998 3 016 2 846 2 898 3 008 3 260 3 392
Lilla Edet 3 720 4 009 4 059 3 993 4 728 4 544 5 345 4 919 5 040 4 816 5 828
Lysekil 2 763 2 835 3 350 3 971 4 207 4 604 4 202 4 957 4 736 5 237 4 604
Mariestad 2 785 3 155 2 714 3 588 3 012 3 082 2 903 3 427 3 417 3 646 3 517
Mark 2 333 2 518 2 875 3 344 2 984 2 968 3 280 3 293 3 088 3 373 3 474
Mellerud 3 090 3 404 3 352 3 925 3 650 3 435 3 866 4 920 5 020 5 395 7 419
Munkedal 2 263 2 635 3 115 3 208 3 266 3 412 4 553 5 851 5 895 5 880 6 114
Mölndal 3 396 3 233 3 415 3 467 3 638 3 638 3 744 4 005 3 840 3 847 3 738
Orust 3 314 2 981 3 112 2 481 2 529 3 199 3 535 3 569 3 933 3 825 4 573
Partille 3 012 3 127 3 075 2 950 2 947 3 041 3 227 3 324 3 318 3 485 3 118
Skara 3 246 2 958 2 998 3 060 3 767 3 484 3 932 4 381 3 920 4 341 4 253
Skövde 2 042 2 164 2 112 2 123 2 209 2 286 2 473 2 653 2 779 2 943 2 943
Sotenäs 1 575 1 954 2 208 2 031 2 557 2 436 2 645 2 505 2 443 3 506 3 419
Stenungsund 2 846 2 912 3 074 3 147 3 439 3 603 3 696 4 002 4 582 4 494 4 021
Strömstad 2 454 2 682 2 672 2 301 2 064 2 437 2 233 2 807 3 192 2 513 3 045
Svenljunga 2 692 3 358 3 061 3 617 3 596 4 104 3 188 4 030 5 132 4 081 4 766
Tanum 2 066 2 364 2 284 2 437 2 451 2 508 2 837 2 889 3 207 3 338 3 069
Tibro 2 778 3 401 2 399 1 362 1 879 2 136 2 461 3 498 3 284 3 293 4 450
Tidaholm 2 848 2 890 3 257 3 339 3 064 3 235 3 507 2 987 3 363 4 051 4 386
Tjörn 3 194 2 616 2 485 2 435 2 474 2 777 3 122 3 234 3 339 3 157 3 773
Tranemo 1 383 1 859 2 280 2 141 2 843 2 973 3 506 3 034 3 394 3 507 4 281
Trollhättan 3 531 4 021 4 477 4 697 4 726 4 760 4 868 5 098 5 212 5 200 5 579
Töreboda 3 116 2 992 2 889 2 684 2 610 4 054 3 332 3 840 4 045 4 595 5 485
Uddevalla 2 705 2 930 3 242 3 351 3 384 3 428 3 846 3 888 3 513 3 986 4 644
Ulricehamn 2 171 2 178 2 311 2 432 2 644 3 128 2 627 2 314 2 418 2 447 2 738
Vara 2 987 3 136 2 921 3 134 3 610 3 635 3 717 3 711 3 738 4 412 4 220
Vårgårda 2 361 2 609 2 503 2 867 2 766 2 618 2 959 3 901 4 604 4 184 4 421
Vänersborg 2 711 2 837 3 080 3 529 3 705 3 466 3 465 3 630 3 718 4 069 4 789
Åmål 2 503 3 336 3 424 3 547 3 060 2 893 3 278 3 436 3 649 3 995 4 156
Öckerö 2 393 2 684 2 481 2 397 3 183 2 999 2 924 3 017 3 409 3 076 3 130
Västra Götalands län 2 755 2 907 3 036 3 137 3 271 3 371 3 506 3 691 3 856 3 988 4 285
Riket 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ale 100 108 131 154 119 113 118 109 115 111 112
Alingsås 100 96 110 119 126 128 123 119 124 138 159
Bengtsfors 100 126 145 132 147 150 157 173 167 188 222
Bollebygd 100 113 102 110 108 115 134 108 135 160 176
Borås 100 109 117 116 112 116 115 117 110 108 114
Dals-Ed 100 120 152 146 146 148 162 134 167 174 161
Essunga 100 107 109 124 126 126 115 111 168 158 158
Falköping 100 103 112 114 106 111 117 124 125 141 153
Färgelanda 100 98 103 122 197 174 206 253 269 204 220
Grästorp 100 93 106 101 106 123 114 120 125 128 135
Gullspång 100 87 82 86 97 93 99 120 112 85 111
Göteborg 100 106 110 112 114 116 124 123 124 127 133
Götene 100 105 114 131 128 151 152 135 137 152 173
Herrljunga 100 107 120 160 163 149 163 131 126 160 166
Hjo 100 98 99 111 125 136 127 120 119 139 143
Härryda 100 104 111 103 115 112 124 131 145 167 183
Karlsborg 100 87 107 77 85 107 111 153 139 187 189
Kungälv 100 94 95 98 101 96 96 99 103 117 120
Lerum 100 106 114 114 124 140 121 130 147 181 168
Lidköping 100 108 114 109 120 120 114 116 120 130 135
Lilla Edet 100 108 109 107 127 122 144 132 135 129 157
Lysekil 100 103 121 144 152 167 152 179 171 190 167
Mariestad 100 113 97 129 108 111 104 123 123 131 126
Mark 100 108 123 143 128 127 141 141 132 145 149
Mellerud 100 110 108 127 118 111 125 159 162 175 240
Munkedal 100 116 138 142 144 151 201 259 260 260 270
Mölndal 100 95 101 102 107 107 110 118 113 113 110
Orust 100 90 94 75 76 97 107 108 119 115 138
Partille 100 104 102 98 98 101 107 110 110 116 104
Skara 100 91 92 94 116 107 121 135 121 134 131
Skövde 100 106 103 104 108 112 121 130 136 144 144
Sotenäs 100 124 140 129 162 155 168 159 155 223 217
Stenungsund 100 102 108 111 121 127 130 141 161 158 141
Strömstad 100 109 109 94 84 99 91 114 130 102 124
Svenljunga 100 125 114 134 134 152 118 150 191 152 177
Tanum 100 114 111 118 119 121 137 140 155 162 149
Tibro 100 122 86 49 68 77 89 126 118 119 160
Tidaholm 100 101 114 117 108 114 123 105 118 142 154
Tjörn 100 82 78 76 77 87 98 101 105 99 118
Tranemo 100 134 165 155 206 215 254 219 245 254 310
Trollhättan 100 114 127 133 134 135 138 144 148 147 158
Töreboda 100 96 93 86 84 130 107 123 130 147 176
Uddevalla 100 108 120 124 125 127 142 144 130 147 172
Ulricehamn 100 100 106 112 122 144 121 107 111 113 126
Vara 100 105 98 105 121 122 124 124 125 148 141
Vårgårda 100 111 106 121 117 111 125 165 195 177 187
Vänersborg 100 105 114 130 137 128 128 134 137 150 177
Åmål 100 133 137 142 122 116 131 137 146 160 166
Öckerö 100 112 104 100 133 125 122 126 142 129 131
Västra Götalands län 100 106 110 114 119 122 127 134 140 145 156
Riket 100 106 111 116 122 127 131 137 142 150 158

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta