Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Ale 3 812
Alingsås 3 631
Bengtsfors 4 692
Bollebygd 3 387
Borås 3 647
Dals-Ed 4 517
Essunga 4 566
Falköping 4 560
Färgelanda 5 855
Grästorp 2 758
Gullspång 3 929
Göteborg 7 429
Götene 3 758
Herrljunga 3 739
Hjo 2 327
Härryda 3 857
Karlsborg 3 395
Kungälv 3 728
Lerum 3 851
Lidköping 3 260
Lilla Edet 4 816
Lysekil 5 237
Mariestad 3 646
Mark 3 373
Mellerud 5 395
Munkedal 5 880
Mölndal 3 847
Orust 3 825
Partille 3 485
Skara 4 341
Skövde 2 943
Sotenäs 3 506
Stenungsund 4 494
Strömstad 2 513
Svenljunga 4 081
Tanum 3 338
Tibro 3 293
Tidaholm 4 051
Tjörn 3 157
Tranemo 3 507
Trollhättan 5 200
Töreboda 4 595
Uddevalla 3 986
Ulricehamn 2 447
Vara 4 412
Vårgårda 4 184
Vänersborg 4 069
Åmål 3 995
Öckerö 3 076
Västra Götalands län 3 988
Riket 4 049
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ale 3 385 3 432 3 697 4 500 5 297 4 068 3 881 4 047 3 751 3 935 3 812
Alingsås 2 550 2 639 2 536 2 905 3 147 3 322 3 390 3 251 3 135 3 281 3 631
Bengtsfors 2 266 2 490 3 127 3 621 3 297 3 662 3 727 3 920 4 316 4 165 4 692
Bollebygd 1 524 2 113 2 385 2 163 2 325 2 282 2 438 2 836 2 288 2 853 3 387
Borås 2 985 3 379 3 675 3 960 3 906 3 800 3 925 3 881 3 958 3 726 3 647
Dals-Ed 2 583 2 596 3 103 3 953 3 788 3 791 3 848 4 207 3 484 4 324 4 517
Essunga 2 386 2 895 3 104 3 154 3 589 3 645 3 659 3 334 3 223 4 873 4 566
Falköping 3 018 3 227 3 321 3 614 3 669 3 433 3 572 3 777 3 986 4 023 4 560
Färgelanda 2 007 2 875 2 824 2 968 3 516 5 677 4 992 5 925 7 267 7 748 5 855
Grästorp 2 457 2 163 2 020 2 296 2 188 2 284 2 654 2 476 2 586 2 711 2 758
Gullspång 3 386 4 643 4 041 3 824 4 009 4 516 4 334 4 619 5 565 5 207 3 929
Göteborg 5 599 5 842 6 198 6 430 6 539 6 679 6 802 7 229 7 170 7 260 7 429
Götene 2 265 2 467 2 586 2 821 3 224 3 152 3 720 3 749 3 338 3 376 3 758
Herrljunga 2 279 2 334 2 491 2 802 3 741 3 811 3 486 3 797 3 057 2 932 3 739
Hjo 1 412 1 677 1 638 1 664 1 860 2 099 2 280 2 134 2 007 2 001 2 327
Härryda 2 198 2 312 2 406 2 576 2 377 2 656 2 591 2 862 3 033 3 346 3 857
Karlsborg 1 748 1 817 1 575 1 950 1 408 1 548 1 936 2 009 2 775 2 520 3 395
Kungälv 2 765 3 191 2 995 3 036 3 121 3 229 3 049 3 072 3 146 3 301 3 728
Lerum 1 954 2 126 2 244 2 433 2 417 2 643 2 984 2 568 2 770 3 117 3 851
Lidköping 2 317 2 507 2 701 2 868 2 731 2 998 3 016 2 846 2 898 3 008 3 260
Lilla Edet 3 637 3 720 4 009 4 059 3 993 4 728 4 544 5 345 4 919 5 040 4 816
Lysekil 2 616 2 763 2 835 3 350 3 971 4 207 4 604 4 202 4 957 4 736 5 237
Mariestad 1 956 2 785 3 155 2 714 3 588 3 012 3 082 2 903 3 427 3 417 3 646
Mark 2 147 2 333 2 518 2 875 3 344 2 984 2 968 3 280 3 293 3 088 3 373
Mellerud 2 704 3 090 3 404 3 352 3 925 3 650 3 435 3 866 4 920 5 020 5 395
Munkedal 2 158 2 263 2 635 3 115 3 208 3 266 3 412 4 553 5 851 5 895 5 880
Mölndal 3 300 3 396 3 233 3 415 3 467 3 638 3 638 3 744 4 005 3 840 3 847
Orust 4 936 3 314 2 981 3 112 2 481 2 529 3 199 3 535 3 569 3 933 3 825
Partille 2 627 3 012 3 127 3 075 2 950 2 947 3 041 3 227 3 324 3 318 3 485
Skara 3 437 3 246 2 958 2 998 3 060 3 767 3 484 3 932 4 381 3 920 4 341
Skövde 1 853 2 042 2 164 2 112 2 123 2 209 2 286 2 473 2 653 2 779 2 943
Sotenäs 1 588 1 575 1 954 2 208 2 031 2 557 2 436 2 645 2 505 2 443 3 506
Stenungsund 2 900 2 846 2 912 3 074 3 147 3 439 3 603 3 696 4 002 4 582 4 494
Strömstad 2 114 2 454 2 682 2 672 2 301 2 064 2 437 2 233 2 807 3 192 2 513
Svenljunga 2 415 2 692 3 358 3 061 3 617 3 596 4 104 3 188 4 030 5 132 4 081
Tanum 1 941 2 066 2 364 2 284 2 437 2 451 2 508 2 837 2 889 3 207 3 338
Tibro 2 911 2 778 3 401 2 399 1 362 1 879 2 136 2 461 3 498 3 284 3 293
Tidaholm 2 987 2 848 2 890 3 257 3 339 3 064 3 235 3 507 2 987 3 363 4 051
Tjörn 2 795 3 194 2 616 2 485 2 435 2 474 2 777 3 122 3 234 3 339 3 157
Tranemo 1 333 1 383 1 859 2 280 2 141 2 843 2 973 3 506 3 034 3 394 3 507
Trollhättan 3 220 3 531 4 021 4 477 4 697 4 726 4 760 4 868 5 098 5 212 5 200
Töreboda 2 902 3 116 2 992 2 889 2 684 2 610 4 054 3 332 3 840 4 045 4 595
Uddevalla 2 662 2 705 2 930 3 242 3 351 3 384 3 428 3 846 3 888 3 513 3 986
Ulricehamn 1 945 2 171 2 178 2 311 2 432 2 644 3 128 2 627 2 314 2 418 2 447
Vara 2 545 2 987 3 136 2 921 3 134 3 610 3 635 3 717 3 711 3 738 4 412
Vårgårda 1 927 2 361 2 609 2 503 2 867 2 766 2 618 2 959 3 901 4 604 4 184
Vänersborg 2 572 2 711 2 837 3 080 3 529 3 705 3 466 3 465 3 630 3 718 4 069
Åmål 2 190 2 503 3 336 3 424 3 547 3 060 2 893 3 278 3 436 3 649 3 995
Öckerö 1 886 2 393 2 684 2 481 2 397 3 183 2 999 2 924 3 017 3 409 3 076
Västra Götalands län 2 557 2 755 2 907 3 036 3 137 3 271 3 371 3 506 3 691 3 856 3 988
Riket 2 521 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ale 100 101 109 133 156 120 115 120 111 116 113
Alingsås 100 103 99 114 123 130 133 127 123 129 142
Bengtsfors 100 110 138 160 145 162 164 173 190 184 207
Bollebygd 100 139 156 142 153 150 160 186 150 187 222
Borås 100 113 123 133 131 127 131 130 133 125 122
Dals-Ed 100 101 120 153 147 147 149 163 135 167 175
Essunga 100 121 130 132 150 153 153 140 135 204 191
Falköping 100 107 110 120 122 114 118 125 132 133 151
Färgelanda 100 143 141 148 175 283 249 295 362 386 292
Grästorp 100 88 82 93 89 93 108 101 105 110 112
Gullspång 100 137 119 113 118 133 128 136 164 154 116
Göteborg 100 104 111 115 117 119 121 129 128 130 133
Götene 100 109 114 125 142 139 164 166 147 149 166
Herrljunga 100 102 109 123 164 167 153 167 134 129 164
Hjo 100 119 116 118 132 149 161 151 142 142 165
Härryda 100 105 109 117 108 121 118 130 138 152 175
Karlsborg 100 104 90 112 81 89 111 115 159 144 194
Kungälv 100 115 108 110 113 117 110 111 114 119 135
Lerum 100 109 115 125 124 135 153 131 142 160 197
Lidköping 100 108 117 124 118 129 130 123 125 130 141
Lilla Edet 100 102 110 112 110 130 125 147 135 139 132
Lysekil 100 106 108 128 152 161 176 161 189 181 200
Mariestad 100 142 161 139 183 154 158 148 175 175 186
Mark 100 109 117 134 156 139 138 153 153 144 157
Mellerud 100 114 126 124 145 135 127 143 182 186 200
Munkedal 100 105 122 144 149 151 158 211 271 273 272
Mölndal 100 103 98 103 105 110 110 113 121 116 117
Orust 100 67 60 63 50 51 65 72 72 80 77
Partille 100 115 119 117 112 112 116 123 127 126 133
Skara 100 94 86 87 89 110 101 114 127 114 126
Skövde 100 110 117 114 115 119 123 133 143 150 159
Sotenäs 100 99 123 139 128 161 153 167 158 154 221
Stenungsund 100 98 100 106 109 119 124 127 138 158 155
Strömstad 100 116 127 126 109 98 115 106 133 151 119
Svenljunga 100 111 139 127 150 149 170 132 167 213 169
Tanum 100 106 122 118 126 126 129 146 149 165 172
Tibro 100 95 117 82 47 65 73 85 120 113 113
Tidaholm 100 95 97 109 112 103 108 117 100 113 136
Tjörn 100 114 94 89 87 89 99 112 116 119 113
Tranemo 100 104 139 171 161 213 223 263 228 255 263
Trollhättan 100 110 125 139 146 147 148 151 158 162 161
Töreboda 100 107 103 100 92 90 140 115 132 139 158
Uddevalla 100 102 110 122 126 127 129 144 146 132 150
Ulricehamn 100 112 112 119 125 136 161 135 119 124 126
Vara 100 117 123 115 123 142 143 146 146 147 173
Vårgårda 100 123 135 130 149 144 136 154 202 239 217
Vänersborg 100 105 110 120 137 144 135 135 141 145 158
Åmål 100 114 152 156 162 140 132 150 157 167 182
Öckerö 100 127 142 132 127 169 159 155 160 181 163
Västra Götalands län 100 108 114 119 123 128 132 137 144 151 156
Riket 100 107 114 119 124 130 135 140 147 152 161

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta