Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

 

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2019

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal        

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

37 270

10,9

20 896

18,5

215 364

10,7

122 693

18,3

Gymn högst 2 år

74 245

21,7

22 537

19,9

458 958

22,8

131 624

19,6

Gymn mer än 2 år

96 504

28,2

16 813

14,9

566 545

28,1

93 752

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

54 132

15,8

16 271

14,4

312 769

15,5

96 526

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

73 180

21,4

24 132

21,4

423 937

21,1

144 973

21,6

Forskarutbildning

4 140

1,2

2 693

2,4

24 140

1,2

15 674

2,3

Uppgift saknas

2 155

0,6

9 687

8,6

11 576

0,6

65 043

9,7

Befolkning 25-64 år

341 626

100

113 029

100

2 013 289

100

670 285

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

20 908

6,4

21 009

19,1

120 905

6,3

121 328

18,3

Gymn högst 2 år

54 077

16,5

18 429

16,8

333 673

17,3

111 883

16,9

Gymn mer än 2 år

79 418

24,3

15 838

14,4

467 470

24,3

91 145

13,8

Eftergymn mindre än 3 år

55 623

17,0

15 487

14,1

316 626

16,4

94 230

14,2

Eftergymn 3 år eller mer

112 845

34,5

30 436

27,7

659 598

34,3

188 022

28,4

Forskarutbildning

2 998

0,9

1 913

1,7

18 760

1,0

12 002

1,8

Uppgift saknas

1 378

0,4

6 611

6,0

7 922

0,4

43 655

6,6

Befolkning 25-64 år

327 247

100

109 723

100

1 924 954

100

662 265

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta