Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

38 831

11,4

20 745

19,1

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

76 699

22,5

22 027

20,3

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

93 800

27,5

16 396

15,1

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

53 427

15,7

15 950

14,7

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

71 861

21,1

22 621

20,8

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

4 116

1,2

2 512

2,3

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

2 052

0,6

8 393

7,7

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

340 786

100

108 644

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

21 810

6,7

21 088

19,9

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

56 553

17,3

18 110

17,1

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

78 560

24,1

15 594

14,7

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

55 382

17,0

15 075

14,2

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

109 721

33,6

28 484

26,8

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

2 924

0,9

1 787

1,7

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

1 280

0,4

5 978

5,6

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

326 230

100

106 116

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal        

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

38 831

11,4

20 745

19,1

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

76 699

22,5

22 027

20,3

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

93 800

27,5

16 396

15,1

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

53 427

15,7

15 950

14,7

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

71 861

21,1

22 621

20,8

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

4 116

1,2

2 512

2,3

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

2 052

0,6

8 393

7,7

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

340 786

100

108 644

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

21 810

6,7

21 088

19,9

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

56 553

17,3

18 110

17,1

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

78 560

24,1

15 594

14,7

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

55 382

17,0

15 075

14,2

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

109 721

33,6

28 484

26,8

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

2 924

0,9

1 787

1,7

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

1 280

0,4

5 978

5,6

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

326 230

100

106 116

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta