Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter antal anst…

Arbetsställen efter antal anställda

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge Närmare tre fjärdedelar av samtliga arbetsställen, inklusive jord- och skogsbruk, inom Gotlands län saknar anställda.

Antal arbetsställen 2019 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0          

1-9          

10-49      

50-          

Totalt        

Gotlands län

7 514

2 246

404

83

10 247

Riket

896 946

341 243

69 751

16 139

1 324 079

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0          

1-9          

10-49      

50-          

Totalt        

Gotlands län

73,3

21,9

3,9

0,8

100

Riket

67,7

25,8

5,3

1,2

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

           

Antal arbetsställen 1998-2019 efter storleksklass.

           

Gotlands län

År

Antal

Storlek antal anställda

0          

1-9          

10-49      

50-          

Totalt        

1998

5 278

1 490

335

75

7 178

1999

5 059

1 527

347

71

7 004

2000

5 141

1 585

347

68

7 141

2001

5 234

1 579

352

70

7 235

2002

5 275

1 550

356

72

7 253

2003

5 300

1 581

360

72

7 313

2004

5 336

1 613

367

73

7 389

2005

5 485

1 631

377

74

7 567

2006

5 494

1 760

374

72

7 700

2007

5 656

1 801

393

69

7 919

2008

5 766

1 821

392

72

8 051

2009

5 914

1 839

396

73

8 222

2010

6 185

1 902

384

69

8 540

2011

7 158

1 943

400

69

9 570

2012

7 290

2 012

398

70

9 770

2013

7 123

2 063

400

68

9 654

2014

7 197

2 107

403

73

9 780

2015

7 295

2 154

382

78

9 909

2016

7 464

2 138

383

81

10 066

2017

7 399

2 157

392

80

10 028

2018

7 417

2 227

401

79

10 124

2019

7 514

2 246

404

83

10 247

Riket

År

Antal

Storlek antal anställda

0          

1-9          

10-49      

50-          

Totalt        

1998

609 511

217 861

52 402

11 739

891 513

1999

590 529

222 280

52 978

11 981

877 768

2000

603 252

225 005

54 608

12 190

895 055

2001

614 981

225 703

55 754

12 538

908 976

2002

628 796

222 190

55 522

12 765

919 273

2003

642 567

222 176

55 746

12 957

933 446

2004

652 311

224 823

55 568

12 844

945 546

2005

676 982

228 850

55 664

13 080

974 576

2006

681 376

240 416

56 798

13 234

991 824

2007

700 462

248 587

58 422

13 612

1 021 083

2008

712 656

254 722

60 507

13 888

1 041 773

2009

721 298

256 889

61 102

13 880

1 053 169

2010

718 245

265 415

60 974

13 708

1 058 342

2011

842 079

279 417

62 034

13 905

1 197 435

2012

845 502

291 596

63 622

14 180

1 214 900

2013

829 290

298 371

64 152

14 369

1 206 182

2014

853 005

304 501

65 398

14 521

1 237 425

2015

865 641

310 830

66 422

14 862

1 257 755

2016

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

2017

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

2018

890 343

333 821

69 430

15 881

1 309 475

2019

896 946

341 243

69 751

16 139

1 324 079

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 1998-2019 efter storleksklass. Index år 1998=100

           

Gotlands län

År

Index år 1998=100

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt

1998

100

100

100

100

100

1999

96

102

104

95

98

2000

97

106

104

91

99

2001

99

106

105

93

101

2002

100

104

106

96

101

2003

100

106

107

96

102

2004

101

108

110

97

103

2005

104

109

113

99

105

2006

104

118

112

96

107

2007

107

121

117

92

110

2008

109

122

117

96

112

2009

112

123

118

97

115

2010

117

128

115

92

119

2011

136

130

119

92

133

2012

138

135

119

93

136

2013

135

138

119

91

134

2014

136

141

120

97

136

2015

138

145

114

104

138

2016

141

143

114

108

140

2017

140

145

117

107

140

2018

141

149

120

105

141

2019

142

151

121

111

143

Riket

År

Index år 1998=100

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt

1998

100

100

100

100

100

1999

97

102

101

102

98

2000

99

103

104

104

100

2001

101

104

106

107

102

2002

103

102

106

109

103

2003

105

102

106

110

105

2004

107

103

106

109

106

2005

111

105

106

111

109

2006

112

110

108

113

111

2007

115

114

111

116

115

2008

117

117

115

118

117

2009

118

118

117

118

118

2010

118

122

116

117

119

2011

138

128

118

118

134

2012

139

134

121

121

136

2013

136

137

122

122

135

2014

140

140

125

124

139

2015

142

143

127

127

141

2016

145

143

129

129

144

2017

145

148

131

133

145

2018

146

153

132

135

147

2019

147

157

133

137

149

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta