Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2016

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Falkenberg 351 79
Halmstad 374 85
Hylte 333 75
Kungsbacka 270 61
Laholm 266 60
Varberg 428 97
Hallands län 345 78
Riket 442 100
BRP per invånare 2005-2016. Tusental kronor

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Falkenberg 233 254 279 292 294 307 318 325 324 330 345 351
Halmstad 272 283 304 310 294 312 325 334 332 342 359 374
Hylte 317 361 405 377 372 322 398 333 317 331 322 333
Kungsbacka 176 185 201 210 203 210 230 231 233 240 249 270
Laholm 182 204 227 231 222 229 238 236 235 235 252 266
Varberg 361 420 363 450 376 466 409 392 435 411 391 428
Hallands län 262 286 289 311 289 317 318 310 318 319 326 345
Riket 322 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 442

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Falkenberg

72

74

77

79

83

82

82

84

82

81

80

79

Halmstad

84

83

84

84

83

83

84

86

84

84

84

85

Hylte

98

106

112

102

105

86

103

86

81

82

75

75

Kungsbacka

55

54

56

57

57

56

59

60

59

59

58

61

Laholm

57

60

63

63

63

61

61

61

60

58

59

60

Varberg

112

123

101

122

106

124

106

101

111

101

91

97

Hallands län

81

84

80

85

82

84

82

80

81

79

76

78

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2005=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Falkenberg

100

109

120

125

126

132

136

139

139

142

148

151

Halmstad

100

104

112

114

108

115

119

123

122

126

132

138

Hylte

100

114

128

119

117

102

126

105

100

104

102

105

Kungsbacka

100

105

114

119

115

119

131

131

132

136

141

153

Laholm

100

112

125

127

122

126

131

130

129

129

138

146

Varberg

100

116

101

125

104

129

113

109

120

114

108

119

Hallands län

100

109

110

119

110

121

121

118

121

122

124

132

Riket

100

106

112

114

110

117

120

120

122

126

133

137

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Falkenberg

72

74

77

79

83

82

82

84

82

81

80

79

Halmstad

84

83

84

84

83

83

84

86

84

84

84

85

Hylte

98

106

112

102

105

86

103

86

81

82

75

75

Kungsbacka

55

54

56

57

57

56

59

60

59

59

58

61

Laholm

57

60

63

63

63

61

61

61

60

58

59

60

Varberg

112

123

101

122

106

124

106

101

111

101

91

97

Hallands län

81

84

80

85

82

84

82

80

81

79

76

78

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2005=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Falkenberg

100

109

120

125

126

132

136

139

139

142

148

151

Halmstad

100

104

112

114

108

115

119

123

122

126

132

138

Hylte

100

114

128

119

117

102

126

105

100

104

102

105

Kungsbacka

100

105

114

119

115

119

131

131

132

136

141

153

Laholm

100

112

125

127

122

126

131

130

129

129

138

146

Varberg

100

116

101

125

104

129

113

109

120

114

108

119

Hallands län

100

109

110

119

110

121

121

118

121

122

124

132

Riket

100

106

112

114

110

117

120

120

122

126

133

137

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta