Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-10-15
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2017/2018

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män  

Totalt

Falkenberg

127

94

221

10,5

7,5

9

Halmstad

370

311

681

12,8

10,4

11,6

Hylte

35

12

47

12,2

3,7

7,7

Kungsbacka

327

232

559

14,2

10,1

12,1

Laholm

70

46

116

10,3

6,5

8,4

Varberg

205

129

334

11,7

7,2

9,5

Hallands län

1 134

824

1 958

12,5

8,8

10,6

Riket

37 068

24 905

61 973

12,6

8,1

10,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2008/09-2017/18

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Falkenberg

157

167

142

182

166

161

150

134

115

127

Halmstad

440

487

393

395

402

386

378

401

271

370

Hylte

40

37

38

47

28

42

36

35

20

35

Kungsbacka

298

350

339

341

351

314

314

290

230

327

Laholm

131

115

78

102

103

59

67

65

57

70

Varberg

245

277

254

228

229

242

210

205

176

205

Hallands län

1 311

1 433

1 244

1 295

1 279

1 204

1 155

1 130

869

1 134

Riket

41020

47299

43918

40906

39718

38193

37147

36599

27562

37 068

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Män

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Falkenberg

101

112

120

116

109

91

100

99

92

94

Halmstad

331

338

293

274

286

270

234

288

235

311

Hylte

25

31

21

26

17

31

13

16

17

12

Kungsbacka

230

254

280

241

237

272

265

233

174

232

Laholm

59

71

55

46

52

47

37

43

41

46

Varberg

157

169

168

176

147

157

158

134

113

129

Hallands län

903

975

937

879

848

868

807

813

672

824

Riket

28458

34265

32048

30026

28396

27578

26600

25781

20873

24 905

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Falkenberg

13,1

14,5

12,2

15,5

14,2

13,6

12,7

11,3

9,6

10,5

Halmstad

15,8

17,7

14,2

14,2

14,4

13,7

13,4

14,1

9,4

12,8

Hylte

12,8

13,1

13,4

16,7

10,1

15,4

13,0

12,6

7

12,2

Kungsbacka

14,2

16,1

15,5

15,5

15,8

14,2

14,1

13

10,2

14,2

Laholm

18,6

17,2

11,7

15,3

15,6

9,0

10,2

9,8

8,5

10,3

Varberg

14,4

16,4

14,9

13,4

13,3

14,0

12,2

11,9

10,2

11,7

Hallands län

14,9

16,4

14,2

14,7

14,5

13,6

13,0

12,7

9,6

12,5

Riket

14,2

16,8

15,5

13,9

13,9

13,3

12,9

12,7

9,5

12,6

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Män

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Falkenberg

8,8

9,3

9,9

9,6

9,0

7,5

8,1

8

7,3

7,5

Halmstad

12,1

12,0

10,4

9,7

10,0

9,4

8,1

9,8

7,9

10,4

Hylte

9,0

9,9

6,8

8,5

5,6

10,3

4,2

5,1

5,3

3,7

Kungsbacka

10,8

12,0

13,0

11,1

10,8

12,4

12,0

10,4

7,7

10,1

Laholm

8,9

10,1

7,8

6,6

7,5

6,8

5,4

6,2

5,9

6,5

Varberg

9,4

9,8

9,7

10,1

8,4

9,0

9,0

7,6

6,4

7,2

Hallands län

10,5

11,0

10,5

9,8

9,4

9,6

8,9

8,9

7,2

8,8

Riket

10,2

11,8

11,0

10,6

9,6

9,3

8,9

8,6

6,9

8,1

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     

Högskolenybörjare totalt läsåren 2008/09-2017/18

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Falkenberg

258

279

262

298

275

252

250

233

207

221

Halmstad

771

825

686

669

688

656

612

689

506

681

Hylte

65

68

59

73

45

73

49

51

37

47

Kungsbacka

528

604

619

582

588

586

579

523

404

559

Laholm

190

186

133

148

155

106

104

108

98

116

Varberg

402

446

422

404

376

399

368

339

289

334

Hallands län

2 214

2 408

2 181

2 174

2 127

2 072

1 962

1 943

1 541

1 958

Riket

69 478

81 564

75 966

70 932

68 114

65 771

63 747

62 380

48 435

61 973

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Falkenberg

11,0

11,8

11,1

12,5

11,6

10,5

10,3

9,6

8,4

9

Halmstad

14,0

14,8

12,2

11,9

12,2

11,6

10,7

11,9

8,7

11,6

Hylte

11,0

11,4

10,0

12,4

7,8

12,7

8,4

8,6

6,1

7,7

Kungsbacka

12,5

14,1

14,3

13,3

13,3

13,3

13,1

11,7

8,9

12,1

Laholm

13,9

13,6

9,7

10,8

11,4

7,9

7,7

8

7,2

8,4

Varberg

11,9

13,0

12,3

11,7

10,9

11,5

10,6

9,7

8,3

9,5

Hallands län

12,7

13,7

12,3

12,2

11,9

11,6

10,9

10,7

8,4

10,6

Riket

12,2

14,2

13,2

12,3

11,7

11,3

10,9

10,6

8,2

10,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta