Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-10-10
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2018/2019

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor  

Män        

Totalt    

Kvinnor  

Män    

Totalt

Falkenberg

123

105

228

10,2

8,3

9,2

Halmstad

378

244

622

13

8

10,4

Hylte

30

16

46

10,6

5,1

7,7

Kungsbacka

299

235

534

12,8

10

11,4

Laholm

67

36

103

9,9

5,1

7,4

Varberg

217

124

341

12,3

6,9

9,6

Hallands län

1 114

760

1 874

12,1

8

10

Riket

37 959

25 669

63 628

12,9

8,3

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

             

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2009/10-2018/19

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Falkenberg

167

142

182

166

161

150

134

115

127

123

Halmstad

487

393

395

402

386

378

401

271

370

378

Hylte

37

38

47

28

42

36

35

20

35

30

Kungsbacka

350

339

341

351

314

314

290

230

327

299

Laholm

115

78

102

103

59

67

65

57

70

67

Varberg

277

254

228

229

242

210

205

176

205

217

Hallands län

1 433

1 244

1 295

1 279

1 204

1 155

1 130

869

1 134

1 114

Riket

47299

43918

40906

39718

38193

37147

36599

27562

37 068

37 959

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Män

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Falkenberg

112

120

116

109

91

100

99

92

94

105

Halmstad

338

293

274

286

270

234

288

235

311

244

Hylte

31

21

26

17

31

13

16

17

12

16

Kungsbacka

254

280

241

237

272

265

233

174

232

235

Laholm

71

55

46

52

47

37

43

41

46

36

Varberg

169

168

176

147

157

158

134

113

129

124

Hallands län

975

937

879

848

868

807

813

672

824

760

Riket

34265

32048

30026

28396

27578

26600

25781

20873

24 905

25 669

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Falkenberg

14,5

12,2

15,5

14,2

13,6

12,7

11,3

9,6

10,5

10,2

Halmstad

17,7

14,2

14,2

14,4

13,7

13,4

14,1

9,4

12,8

13

Hylte

13,1

13,4

16,7

10,1

15,4

13,0

12,6

7

12,2

10,6

Kungsbacka

16,1

15,5

15,5

15,8

14,2

14,1

13

10,2

14,2

12,8

Laholm

17,2

11,7

15,3

15,6

9,0

10,2

9,8

8,5

10,3

9,9

Varberg

16,4

14,9

13,4

13,3

14,0

12,2

11,9

10,2

11,7

12,3

Hallands län

16,4

14,2

14,7

14,5

13,6

13,0

12,7

9,6

12,5

12,1

Riket

16,8

15,5

13,9

13,9

13,3

12,9

12,7

9,5

12,6

12,9

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Män

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Falkenberg

9,3

9,9

9,6

9,0

7,5

8,1

8

7,3

7,5

8,3

Halmstad

12,0

10,4

9,7

10,0

9,4

8,1

9,8

7,9

10,4

8

Hylte

9,9

6,8

8,5

5,6

10,3

4,2

5,1

5,3

3,7

5,1

Kungsbacka

12,0

13,0

11,1

10,8

12,4

12,0

10,4

7,7

10,1

10

Laholm

10,1

7,8

6,6

7,5

6,8

5,4

6,2

5,9

6,5

5,1

Varberg

9,8

9,7

10,1

8,4

9,0

9,0

7,6

6,4

7,2

6,9

Hallands län

11,0

10,5

9,8

9,4

9,6

8,9

8,9

7,2

8,8

8

Riket

11,8

11,0

10,6

9,6

9,3

8,9

8,6

6,9

8,1

8,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     

Högskolenybörjare totalt läsåren 2009/10-2018/19

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Falkenberg

279

262

298

275

252

250

233

207

221

228

Halmstad

825

686

669

688

656

612

689

506

681

622

Hylte

68

59

73

45

73

49

51

37

47

46

Kungsbacka

604

619

582

588

586

579

523

404

559

534

Laholm

186

133

148

155

106

104

108

98

116

103

Varberg

446

422

404

376

399

368

339

289

334

341

Hallands län

2 408

2 181

2 174

2 127

2 072

1 962

1 943

1 541

1 958

1 874

Riket

81 564

75 966

70 932

68 114

65 771

63 747

62 380

48 435

61 973

63 628

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Falkenberg

11,8

11,1

12,5

11,6

10,5

10,3

9,6

8,4

9

9,2

Halmstad

14,8

12,2

11,9

12,2

11,6

10,7

11,9

8,7

11,6

10,4

Hylte

11,4

10,0

12,4

7,8

12,7

8,4

8,6

6,1

7,7

7,7

Kungsbacka

14,1

14,3

13,3

13,3

13,3

13,1

11,7

8,9

12,1

11,4

Laholm

13,6

9,7

10,8

11,4

7,9

7,7

8

7,2

8,4

7,4

Varberg

13,0

12,3

11,7

10,9

11,5

10,6

9,7

8,3

9,5

9,6

Hallands län

13,7

12,3

12,2

11,9

11,6

10,9

10,7

8,4

10,6

10

Riket

14,2

13,2

12,3

11,7

11,3

10,9

10,6

8,2

10,3

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta