Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

 

Folkmängd i Jämtlands län 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

3 483

3 802

7 285

 

 

3 483

3 802

0,0

0,0

2,7

2,9

5-9

3 591

3 799

7 390

 

 

3 591

3 799

0,0

0,0

2,8

2,9

10-14

3 656

3 781

7 437

 

 

3 656

3 781

0,0

0,0

2,8

2,9

15-19

3 262

3 625

6 887

626

633

2 636

2 992

0,5

0,5

2,0

2,3

20-24

3 299

3 704

7 003

2 333

2 689

966

1 015

1,8

2,1

0,7

0,8

25-29

4 094

4 573

8 667

3 079

3 660

1 015

913

2,4

2,8

0,8

0,7

30-34

3 821

4 059

7 880

3 109

3 411

712

648

2,4

2,6

0,5

0,5

35-39

3 481

3 685

7 166

2 987

3 242

494

443

2,3

2,5

0,4

0,3

40-44

3 695

3 803

7 498

3 244

3 411

451

392

2,5

2,6

0,3

0,3

45-49

3 814

3 982

7 796

3 324

3 556

490

426

2,6

2,7

0,4

0,3

50-54

4 318

4 473

8 791

3 736

3 953

582

520

2,9

3,0

0,4

0,4

55-59

3 914

3 964

7 878

3 340

3 370

574

594

2,6

2,6

0,4

0,5

60-64

4 086

4 195

8 281

3 070

3 170

1 016

1 025

2,4

2,4

0,8

0,8

65-69

4 001

4 194

8 195

1 246

1 754

2 755

2 440

1,0

1,3

2,1

1,9

70-74

4 256

4 317

8 573

752

1 325

3 504

2 992

0,6

1,0

2,7

2,3

75-79

3 011

2 864

5 875

0

0

3 011

2 864

0,0

0,0

2,3

2,2

80-84

2 111

1 750

3 861

 

 

2 111

1 750

0,0

0,0

1,6

1,3

85-89

1 469

981

2 450

 

 

1 469

981

0,0

0,0

1,1

0,8

90-94

701

347

1 048

 

 

701

347

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

214

68

282

 

 

214

68

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

29

8

37

 

 

29

8

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

64 306

65 974

130 280

30 846

34 174

33 460

31 800

23,7

26,2

25,7

24,4

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Folkmängd i Jämtlands län 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

3 483

3 802

7 285

 

 

3 483

3 802

0,0

0,0

2,7

2,9

5-9

3 591

3 799

7 390

 

 

3 591

3 799

0,0

0,0

2,8

2,9

10-14

3 656

3 781

7 437

 

 

3 656

3 781

0,0

0,0

2,8

2,9

15-19

3 262

3 625

6 887

626

633

2 636

2 992

0,5

0,5

2,0

2,3

20-24

3 299

3 704

7 003

2 333

2 689

966

1 015

1,8

2,1

0,7

0,8

25-29

4 094

4 573

8 667

3 079

3 660

1 015

913

2,4

2,8

0,8

0,7

30-34

3 821

4 059

7 880

3 109

3 411

712

648

2,4

2,6

0,5

0,5

35-39

3 481

3 685

7 166

2 987

3 242

494

443

2,3

2,5

0,4

0,3

40-44

3 695

3 803

7 498

3 244

3 411

451

392

2,5

2,6

0,3

0,3

45-49

3 814

3 982

7 796

3 324

3 556

490

426

2,6

2,7

0,4

0,3

50-54

4 318

4 473

8 791

3 736

3 953

582

520

2,9

3,0

0,4

0,4

55-59

3 914

3 964

7 878

3 340

3 370

574

594

2,6

2,6

0,4

0,5

60-64

4 086

4 195

8 281

3 070

3 170

1 016

1 025

2,4

2,4

0,8

0,8

65-69

4 001

4 194

8 195

1 246

1 754

2 755

2 440

1,0

1,3

2,1

1,9

70-74

4 256

4 317

8 573

752

1 325

3 504

2 992

0,6

1,0

2,7

2,3

75-79

3 011

2 864

5 875

0

0

3 011

2 864

0,0

0,0

2,3

2,2

80-84

2 111

1 750

3 861

 

 

2 111

1 750

0,0

0,0

1,6

1,3

85-89

1 469

981

2 450

 

 

1 469

981

0,0

0,0

1,1

0,8

90-94

701

347

1 048

 

 

701

347

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

214

68

282

 

 

214

68

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

29

8

37

 

 

29

8

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

64 306

65 974

130 280

30 846

34 174

33 460

31 800

23,7

26,2

25,7

24,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta