Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Jämtlands län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

3 417

3 779

7 196

 

 

3 417

3 779

0,0

0,0

2,6

2,9

5-9

3 625

3 820

7 445

 

 

3 625

3 820

0,0

0,0

2,8

2,9

10-14

3 617

3 681

7 298

 

 

3 617

3 681

0,0

0,0

2,8

2,8

15-19

3 103

3 559

6 662

627

589

2 476

2 970

0,5

0,5

1,9

2,3

20-24

3 493

3 936

7 429

2 495

2 888

998

1 048

1,9

2,2

0,8

0,8

25-29

4 060

4 560

8 620

2 996

3 531

1 064

1 029

2,3

2,7

0,8

0,8

30-34

3 704

3 885

7 589

3 005

3 192

699

693

2,3

2,5

0,5

0,5

35-39

3 420

3 691

7 111

2 909

3 211

511

480

2,2

2,5

0,4

0,4

40-44

3 718

3 900

7 618

3 230

3 475

488

425

2,5

2,7

0,4

0,3

45-49

3 835

3 976

7 811

3 350

3 526

485

450

2,6

2,7

0,4

0,3

50-54

4 314

4 490

8 804

3 762

3 964

552

526

2,9

3,1

0,4

0,4

55-59

3 919

3 949

7 868

3 320

3 341

599

608

2,6

2,6

0,5

0,5

60-64

4 146

4 235

8 381

3 086

3 163

1 060

1 072

2,4

2,4

0,8

0,8

65-69

4 162

4 327

8 489

1 234

1 801

2 928

2 526

1,0

1,4

2,3

1,9

70-74

4 096

4 249

8 345

722

1 294

3 374

2 955

0,6

1,0

2,6

2,3

75-79

2 837

2 626

5 463

0

0

2 837

2 626

0,0

0,0

2,2

2,0

80-84

2 047

1 680

3 727

 

 

2 047

1 680

0,0

0,0

1,6

1,3

85-89

1 539

983

2 522

 

 

1 539

983

0,0

0,0

1,2

0,8

90-94

764

360

1 124

 

 

764

360

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

198

68

266

 

 

198

68

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

31

7

38

 

 

31

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

64 045

65 761

129 806

30 736

33 975

33 309

31 786

23,7

26,2

25,7

24,5

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Folkmängd i Jämtlands län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

3 417

3 779

7 196

 

 

3 417

3 779

0,0

0,0

2,6

2,9

5-9

3 625

3 820

7 445

 

 

3 625

3 820

0,0

0,0

2,8

2,9

10-14

3 617

3 681

7 298

 

 

3 617

3 681

0,0

0,0

2,8

2,8

15-19

3 103

3 559

6 662

627

589

2 476

2 970

0,5

0,5

1,9

2,3

20-24

3 493

3 936

7 429

2 495

2 888

998

1 048

1,9

2,2

0,8

0,8

25-29

4 060

4 560

8 620

2 996

3 531

1 064

1 029

2,3

2,7

0,8

0,8

30-34

3 704

3 885

7 589

3 005

3 192

699

693

2,3

2,5

0,5

0,5

35-39

3 420

3 691

7 111

2 909

3 211

511

480

2,2

2,5

0,4

0,4

40-44

3 718

3 900

7 618

3 230

3 475

488

425

2,5

2,7

0,4

0,3

45-49

3 835

3 976

7 811

3 350

3 526

485

450

2,6

2,7

0,4

0,3

50-54

4 314

4 490

8 804

3 762

3 964

552

526

2,9

3,1

0,4

0,4

55-59

3 919

3 949

7 868

3 320

3 341

599

608

2,6

2,6

0,5

0,5

60-64

4 146

4 235

8 381

3 086

3 163

1 060

1 072

2,4

2,4

0,8

0,8

65-69

4 162

4 327

8 489

1 234

1 801

2 928

2 526

1,0

1,4

2,3

1,9

70-74

4 096

4 249

8 345

722

1 294

3 374

2 955

0,6

1,0

2,6

2,3

75-79

2 837

2 626

5 463

0

0

2 837

2 626

0,0

0,0

2,2

2,0

80-84

2 047

1 680

3 727

 

 

2 047

1 680

0,0

0,0

1,6

1,3

85-89

1 539

983

2 522

 

 

1 539

983

0,0

0,0

1,2

0,8

90-94

764

360

1 124

 

 

764

360

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

198

68

266

 

 

198

68

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

31

7

38

 

 

31

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

64 045

65 761

129 806

30 736

33 975

33 309

31 786

23,7

26,2

25,7

24,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta