Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Arbetslösa, totalt

Arbetslösa, totalt

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baseras på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m.

PDF
Diagram nuläge

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2018

             

Kommun/Region

Öppet arbetslösa

I arbetsmarknads-program

Arbetslösa samt i program

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Berg

129

3,3

109

2,9

238

6,2

Bräcke

120

4,2

153

4,8

273

9,0

Härjedalen

146

2,9

158

3,1

304

6,0

Krokom

175

2,3

226

2,8

401

5,1

Ragunda

118

3,5

150

5,8

268

9,3

Strömsund

305

4,3

303

5,3

608

9,6

Åre

210

2,8

172

3,6

382

6,4

Östersund

806

2,6

1 118

3,1

1 924

5,7

Jämtlands län

2 009

2,9

2 389

3,5

4 398

6,4

Riket

191 927

3,8

171 155

3,3

363 082

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta