Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Jämtlands län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 459 750 1 209
Västernorrlands län 245 681 926
Västerbottens län 113 179 292
Västra Götalands län 92 152 244
Skåne län 64 122 186
Dalarnas län 59 123 182
Gävleborgs län 53 123 176
Norrbottens län 49 109 158
Uppsala län 34 84 118
Östergötlands län 27 45 72
Västmanlands län 9 55 64
Södermanlands län 21 23 44
Hallands län 14 29 43
Kalmar län 12 24 36
Värmlands län 6 28 34
Örebro län 18 13 31
Jönköpings län 9 20 29
Kronobergs län 8 13 21
Gotlands län 8 11 19
Blekinge län 6 5 11
Totalt 1 306 2 589 3 895

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta