Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Jämtlands län till övriga län i riket 2018. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 420 672 1 092
Västernorrlands län 259 670 929
Västerbottens län 114 187 301
Västra Götalands län 87 150 237
Gävleborgs län 58 156 214
Dalarnas län 53 144 197
Skåne län 59 100 159
Norrbottens län 45 95 140
Uppsala län 34 82 116
Östergötlands län 24 35 59
Västmanlands län 20 35 55
Hallands län 15 26 41
Södermanlands län 17 22 39
Örebro län 18 18 36
Jönköpings län 13 21 34
Kalmar län 10 24 34
Gotlands län 15 18 33
Värmlands län 10 23 33
Kronobergs län 5 12 17
Blekinge län 6 5 11
Totalt 1 282 2 495 3 777

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta