Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2018. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Berg

43

2,9

64

3,7

Bräcke

60

4,4

65

4,1

Härjedalen

59

2,6

84

3,2

Krokom

70

2,1

98

2,6

Ragunda

35

3,1

51

3,8

Strömsund

99

3,9

139

4,6

Åre

75

2,7

92

2,9

Östersund

346

2,2

462

3,0

Jämtlands län

787

2,6

1 053

3,2

Riket

87 444

3,6

98 265

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2009-2018. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

3,7

4,5

4,0

3,4

3,3

3,0

2,8

3,3

3,0

2,9

Bräcke

5,7

5,3

5,9

5,3

3,6

3,6

4,6

3,5

3,2

4,4

Härjedalen

4,0

4,1

4,6

4,0

3,6

2,6

2,4

2,3

2,8

2,6

Krokom

3,4

3,8

2,7

2,7

2,6

2,0

2,0

2,1

1,9

2,1

Ragunda

4,8

5,0

4,9

4,1

3,4

4,0

3,8

4,1

4,4

3,1

Strömsund

5,4

4,9

5,3

5,5

5,2

4,5

4,0

3,7

4,5

3,9

Åre

4,2

4,6

3,9

3,2

3,4

2,8

3,5

3,5

3,2

2,7

Östersund

4,3

4,3

3,8

3,3

3,1

2,7

2,4

2,2

2,2

2,2

Jämtlands län

4,3

4,4

4,1

3,6

3,3

2,9

2,8

2,6

2,7

2,6

Riket

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

6,9

7,7

5,6

5,1

5,6

4,0

4,4

4,9

4,8

3,7

Bräcke

8,0

7,3

7,3

6,4

5,4

5,0

5,5

5,3

4,9

4,1

Härjedalen

5,3

4,9

4,6

5,2

5,5

4,6

4,3

3,8

3,2

3,2

Krokom

4,4

4,6

3,7

3,4

3,6

3,2

3,6

3,4

3,0

2,6

Ragunda

7,6

6,3

5,6

5,2

5,4

4,0

5,4

5,7

5,0

3,8

Strömsund

8,9

7,0

6,4

6,0

6,7

6,1

5,7

6,2

6,3

4,6

Åre

5,1

4,3

3,9

3,7

3,6

3,9

3,9

4,4

4,2

2,9

Östersund

6,1

5,9

5,2

4,6

4,3

4,4

4,0

3,2

3,1

3,0

Jämtlands län

6,3

5,8

5,1

4,7

4,7

4,4

4,3

4,0

3,7

3,2

Riket

5,7

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2009-2018. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

3,7

4,5

4,0

3,4

3,3

3,0

2,8

3,3

3,0

2,9

Bräcke

5,7

5,3

5,9

5,3

3,6

3,6

4,6

3,5

3,2

4,4

Härjedalen

4,0

4,1

4,6

4,0

3,6

2,6

2,4

2,3

2,8

2,6

Krokom

3,4

3,8

2,7

2,7

2,6

2,0

2,0

2,1

1,9

2,1

Ragunda

4,8

5,0

4,9

4,1

3,4

4,0

3,8

4,1

4,4

3,1

Strömsund

5,4

4,9

5,3

5,5

5,2

4,5

4,0

3,7

4,5

3,9

Åre

4,2

4,6

3,9

3,2

3,4

2,8

3,5

3,5

3,2

2,7

Östersund

4,3

4,3

3,8

3,3

3,1

2,7

2,4

2,2

2,2

2,2

Jämtlands län

4,3

4,4

4,1

3,6

3,3

2,9

2,8

2,6

2,7

2,6

Riket

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

6,9

7,7

5,6

5,1

5,6

4,0

4,4

4,9

4,8

3,7

Bräcke

8,0

7,3

7,3

6,4

5,4

5,0

5,5

5,3

4,9

4,1

Härjedalen

5,3

4,9

4,6

5,2

5,5

4,6

4,3

3,8

3,2

3,2

Krokom

4,4

4,6

3,7

3,4

3,6

3,2

3,6

3,4

3,0

2,6

Ragunda

7,6

6,3

5,6

5,2

5,4

4,0

5,4

5,7

5,0

3,8

Strömsund

8,9

7,0

6,4

6,0

6,7

6,1

5,7

6,2

6,3

4,6

Åre

5,1

4,3

3,9

3,7

3,6

3,9

3,9

4,4

4,2

2,9

Östersund

6,1

5,9

5,2

4,6

4,3

4,4

4,0

3,2

3,1

3,0

Jämtlands län

6,3

5,8

5,1

4,7

4,7

4,4

4,3

4,0

3,7

3,2

Riket

5,7

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2009-2018. Index år 2009=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

100

121

106

90

88

80

75

89

81

77

Bräcke

100

93

102

92

62

63

80

61

56

77

Härjedalen

100

101

114

100

89

64

59

57

69

64

Krokom

100

112

80

80

76

61

60

62

55

61

Ragunda

100

104

103

87

72

84

80

86

93

65

Strömsund

100

91

97

101

96

84

73

68

83

72

Åre

100

111

94

77

80

67

83

84

76

64

Östersund

100

99

89

76

71

63

56

51

50

52

Jämtlands län

100

101

93

83

76

67

64

61

61

59

Riket

100

103

100

97

95

88

84

81

83

82

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

100

111

81

73

80

58

63

71

69

54

Bräcke

100

91

92

81

68

62

70

66

62

51

Härjedalen

100

92

87

98

104

87

81

72

61

61

Krokom

100

105

84

77

82

73

82

77

68

59

Ragunda

100

83

74

68

71

52

71

74

65

50

Strömsund

100

78

72

67

75

69

65

70

71

52

Åre

100

85

77

72

70

77

75

87

82

57

Östersund

100

97

86

75

71

72

66

53

50

49

Jämtlands län

100

93

82

75

75

70

69

63

60

52

Riket

100

92

82

85

85

81

78

76

74

68

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta