Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2019. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Berg

44

3,0

51

3,0

Bräcke

53

3,9

62

3,9

Härjedalen

64

2,9

79

3,1

Krokom

73

2,1

86

2,3

Ragunda

34

3,1

53

4,0

Strömsund

93

3,8

125

4,2

Åre

79

2,8

95

2,9

Östersund

438

2,8

531

3,4

Jämtlands län

878

2,9

1 083

3,3

Riket

87 782

3,6

99 219

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2010-2019. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Berg

4,5

4,0

3,4

3,3

3,0

2,8

3,3

3,0

2,9

3,0

Bräcke

5,3

5,9

5,3

3,6

3,6

4,6

3,5

3,2

4,4

3,9

Härjedalen

4,1

4,6

4,0

3,6

2,6

2,4

2,3

2,8

2,6

2,9

Krokom

3,8

2,7

2,7

2,6

2,0

2,0

2,1

1,9

2,1

2,1

Ragunda

5,0

4,9

4,1

3,4

4,0

3,8

4,1

4,4

3,1

3,1

Strömsund

4,9

5,3

5,5

5,2

4,5

4,0

3,7

4,5

3,9

3,8

Åre

4,6

3,9

3,2

3,4

2,8

3,5

3,5

3,2

2,7

2,8

Östersund

4,3

3,8

3,3

3,1

2,7

2,4

2,2

2,2

2,2

2,8

Jämtlands län

4,4

4,1

3,6

3,3

2,9

2,8

2,6

2,7

2,6

2,9

Riket

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Berg

7,7

5,6

5,1

5,6

4,0

4,4

4,9

4,8

3,7

3,0

Bräcke

7,3

7,3

6,4

5,4

5,0

5,5

5,3

4,9

4,1

3,9

Härjedalen

4,9

4,6

5,2

5,5

4,6

4,3

3,8

3,2

3,2

3,1

Krokom

4,6

3,7

3,4

3,6

3,2

3,6

3,4

3,0

2,6

2,3

Ragunda

6,3

5,6

5,2

5,4

4,0

5,4

5,7

5,0

3,8

4,0

Strömsund

7,0

6,4

6,0

6,7

6,1

5,7

6,2

6,3

4,6

4,2

Åre

4,3

3,9

3,7

3,6

3,9

3,9

4,4

4,2

2,9

2,9

Östersund

5,9

5,2

4,6

4,3

4,4

4,0

3,2

3,1

3,0

3,4

Jämtlands län

5,8

5,1

4,7

4,7

4,4

4,3

4,0

3,7

3,2

3,3

Riket

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

                     

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2010-2019. Index år 2010=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Berg

100

88

75

73

66

62

73

67

63

66

Bräcke

100

110

99

67

68

86

65

60

83

74

Härjedalen

100

113

99

88

63

59

56

68

64

71

Krokom

100

72

71

68

55

53

55

50

55

57

Ragunda

100

99

83

69

81

77

83

89

62

61

Strömsund

100

107

111

106

92

81

75

92

80

77

Åre

100

84

69

73

60

75

75

69

58

59

Östersund

100

90

77

72

64

57

52

51

52

65

Jämtlands län

100

92

82

76

66

63

60

60

59

65

Riket

100

97

94

92

86

82

79

81

80

79

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Berg

100

73

66

72

52

56

64

62

48

39

Bräcke

100

101

88

75

68

76

73

67

56

54

Härjedalen

100

94

106

113

94

88

78

66

66

63

Krokom

100

80

74

78

69

78

74

65

57

50

Ragunda

100

89

82

85

63

85

90

78

60

64

Strömsund

100

92

85

96

88

82

89

91

66

60

Åre

100

91

85

83

91

89

103

97

67

68

Östersund

100

89

78

74

75

68

54

52

50

57

Jämtlands län

100

88

81

80

75

73

68

64

55

56

Riket

100

89

93

93

88

85

83

81

74

74

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta