Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Sysselsatta i program

Sysselsatta i program

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m. Det är den registerbaserade arbetskraften som redovisas.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2019

Kommun/ Region Antal Andel (%)
Berg 69 2,2
Bräcke 116 4,0
Härjedalen 119 2,5
Krokom 159 2,2
Ragunda 113 4,7
Strömsund 286 5,2
Åre 214 3,5
Östersund 836 2,7
Jämtlands län 1 912 3,0
Riket 162 173 3,2

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, årsmedeltal 2008-2019

         

År

Antal i program 16-64 år

Andel i program 16-64 år (%)

Jämtlands län

Riket

Jämtlands län

Riket

2008

1 466

70 796

2,3

1,6

2009

2 147

120 671

3,3

2,6

2010

3 461

179 768

5,2

3,8

2011

3 065

170 951

4,9

3,8

2012

2 946

179 636

4,7

3,9

2013

2 780

189 384

4,4

4,0

2014

2 655

176 624

4,2

3,7

2015

2 479

176 495

4,0

3,7

2016

2 426

173 018

3,9

3,6

2017

2 389

171 155

3,8

3,5

2018

2 193

161 594

3,5

3,3

2019

1 912

162 173

3,0

3,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet sysselsatta i program 2008-2019. Index år 2008=100

     

År

I program. Index år 2008=100

Jämtlands län

Riket

2008

100

100

2009

146

170

2010

236

254

2011

209

241

2012

201

254

2013

190

268

2014

181

249

2015

169

249

2016

165

244

2017

163

242

2018

150

228

2019

130

229

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta