Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2019-05-08
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 0 0 0 0 3 0 12 0 0 0 0
Bräcke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Härjedalen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krokom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ragunda 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strömsund 0 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0
Åre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Östersund 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Jämtlands län 2 6 0 8 8 2 12 0 0 0 0
Riket 893 487 495 768 566 826 468 739 463 449 540

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta