Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2020-02-20
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2019-12-31 i Jämtlands län jämfört med riket

             

Ålder

Jämtlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

3 450

3 800

2,6

2,9

2,8

3,0

5-9

3 607

3 827

2,8

2,9

2,9

3,1

10-14

3 703

3 785

2,8

2,9

2,9

3,0

15-19

3 345

3 614

2,6

2,8

2,6

2,9

20-24

3 182

3 722

2,4

2,8

2,7

3,0

25-29

4 042

4 500

3,1

3,4

3,5

3,7

30-34

3 940

4 228

3,0

3,2

3,4

3,6

35-39

3 521

3 764

2,7

2,9

3,1

3,2

40-44

3 611

3 691

2,8

2,8

3,0

3,1

45-49

3 917

4 105

3,0

3,1

3,2

3,3

50-54

4 139

4 337

3,2

3,3

3,2

3,3

55-59

4 001

4 066

3,1

3,1

3,0

3,0

60-64

4 078

4 071

3,1

3,1

2,7

2,8

65-69

3 962

4 157

3,0

3,2

2,6

2,6

70-74

4 235

4 321

3,2

3,3

2,8

2,6

75-79

3 132

3 073

2,4

2,3

2,2

2,0

80-84

2 221

1 828

1,7

1,4

1,5

1,2

85-89

1 458

978

1,1

0,7

1,0

0,6

90-94

709

367

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

220

74

0,2

0,1

0,2

0,1

100-

23

6

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

64 496

66 314

49,3

50,7

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta