Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2018-12-31 i Jämtlands län jämfört med riket

             

Ålder

Jämtlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

3 483

3 802

2,7

2,9

2,9

3,0

5-9

3 591

3 799

2,8

2,9

2,9

3,1

10-14

3 656

3 781

2,8

2,9

2,8

3,0

15-19

3 262

3 625

2,5

2,8

2,6

2,9

20-24

3 299

3 704

2,5

2,8

2,8

3,0

25-29

4 094

4 573

3,1

3,5

3,5

3,7

30-34

3 821

4 059

2,9

3,1

3,3

3,5

35-39

3 481

3 685

2,7

2,8

3,1

3,2

40-44

3 695

3 803

2,8

2,9

3,0

3,2

45-49

3 814

3 982

2,9

3,1

3,2

3,3

50-54

4 318

4 473

3,3

3,4

3,3

3,4

55-59

3 914

3 964

3,0

3,0

2,9

3,0

60-64

4 086

4 195

3,1

3,2

2,8

2,8

65-69

4 001

4 194

3,1

3,2

2,7

2,7

70-74

4 256

4 317

3,3

3,3

2,8

2,7

75-79

3 011

2 864

2,3

2,2

2,0

1,9

80-84

2 111

1 750

1,6

1,3

1,4

1,1

85-89

1 469

981

1,1

0,8

1,0

0,6

90-94

701

347

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

214

68

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

29

8

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

64 306

65 974

49,4

50,6

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta