Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Bilars genomsnittsålder

Bilars genomsnittsålder

Senast uppdaterad 2011-06-30
Förklaring
En bils ålder beräknas utifrån det år som den blev nyregistrerad, då detta kan variera för samma årsmodell.

Personbilar i trafik samt bilarnas genomsnittsålder 2010

     

Kommun/Region

Personbilar i trafik

Genomsnittlig ålder från år för första registrering

Berg

4 228

13,7

Bräcke

3 854

13,4

Härjedalen

6 393

13,3

Krokom

8 162

13,2

Ragunda

3 301

14,0

Strömsund

6 995

13,8

Åre

5 744

12,3

Östersund

29 025

12,1

Jämtlands län

67 702

12,8

Riket

4 335 182

9,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Personbilar i trafik samt bilarnas genomsnittsålder 1990, 2000, 2010

             

Kommun/Region

Personbilar i trafik

Genomsnittlig ålder från år för första registrering

1990

2000

2010

1990

2000

2010

Berg

4 052

4 322

4 228

10,2

12,6

13,7

Bräcke

3 934

3 899

3 854

9,6

12,0

13,4

Härjedalen

6 352

6 518

6 393

9,1

11,7

13,3

Krokom

6 476

7 348

8 162

9,5

12,0

13,2

Ragunda

3 397

3 604

3 301

9,7

12,3

14,0

Strömsund

7 365

7 296

6 995

9,6

12,1

13,8

Åre

4 804

5 080

5 744

9,8

12,1

12,3

Östersund

24 672

26 431

29 025

8,9

11,3

12,1

Jämtlands län

61 052

64 498

67 702

9,3

11,7

12,8

Riket

3 600 518

3 890 159

4 335 182

7,5

9,1

9,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av bilarnas genomsnittliga ålder 1990-2010. Index år 1990=100

       

Kommun/Region

Index år 1990=100

1990

2000

2010

Berg

100

124

134

Bräcke

100

125

140

Härjedalen

100

128

146

Krokom

100

126

139

Ragunda

100

127

144

Strömsund

100

127

144

Åre

100

123

125

Östersund

100

127

136

Jämtlands län

100

126

138

Riket

100

122

129

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta