Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2018-10-12
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2017

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds- belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Berg

191

4 361

22 833

614

Bräcke

238

8 578

36 044

1 320

Härjedalen

144

3 982

27 654

391

Krokom

109

2 591

23 769

174

Ragunda

201

6 538

32 525

1 204

Strömsund

422

14 031

33 249

1 189

Åre

196

4 636

23 654

415

Östersund

1 244

49 480

39 775

796

Jämtlands län

2 700

94 197

34 888

729

Riket

213 550

10 732 616

50 258

1 067

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2007-2017. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2007=100

                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

100

85

93

116

132

130

110

92

113

128

140

Bräcke

100

101

111

139

141

107

119

106

125

101

127

Härjedalen

100

95

89

101

112

92

96

86

85

71

66

Krokom

100

94

88

85

78

79

78

79

89

24

33

Ragunda

100

115

124

125

129

113

103

117

166

150

160

Strömsund

100

107

115

125

136

131

126

134

132

121

125

Åre

100

88

97

87

100

78

89

99

100

100

99

Östersund

100

109

126

126

118

116

117

114

119

106

100

Jämtlands län

100

102

112

117

116

109

109

108

108

98

99

Riket

100

102

112

117

112

106

108

107

107

104

101

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

100

80

79

132

149

117

119

90

106

133

129

Bräcke

100

109

140

187

181

99

118

104

121

137

149

Härjedalen

100

106

115

135

153

133

152

117

104

105

87

Krokom

100

98

100

104

102

77

71

81

74

16

27

Ragunda

100

110

156

152

200

150

119

141

185

198

248

Strömsund

100

111

152

172

199

222

209

195

180

175

199

Åre

100

109

130

129

138

75

76

94

107

99

102

Östersund

100

110

133

134

136

129

125

128

124

116

120

Jämtlands län

100

107

129

139

145

127

124

123

123

113

120

Riket

100

106

123

128

123

115

116

112

112

110

110

Källa: Socialstyrelsen

                       

Ekonomiskt bistånd 2007-2017. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2007=100

                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

100

85

93

116

132

130

110

92

113

128

140

Bräcke

100

101

111

139

141

107

119

106

125

101

127

Härjedalen

100

95

89

101

112

92

96

86

85

71

66

Krokom

100

94

88

85

78

79

78

79

89

24

33

Ragunda

100

115

124

125

129

113

103

117

166

150

160

Strömsund

100

107

115

125

136

131

126

134

132

121

125

Åre

100

88

97

87

100

78

89

99

100

100

99

Östersund

100

109

126

126

118

116

117

114

119

106

100

Jämtlands län

100

102

112

117

116

109

109

108

108

98

99

Riket

100

102

112

117

112

106

108

107

107

104

101

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

100

80

79

132

149

117

119

90

106

133

129

Bräcke

100

109

140

187

181

99

118

104

121

137

149

Härjedalen

100

106

115

135

153

133

152

117

104

105

87

Krokom

100

98

100

104

102

77

71

81

74

16

27

Ragunda

100

110

156

152

200

150

119

141

185

198

248

Strömsund

100

111

152

172

199

222

209

195

180

175

199

Åre

100

109

130

129

138

75

76

94

107

99

102

Östersund

100

110

133

134

136

129

125

128

124

116

120

Jämtlands län

100

107

129

139

145

127

124

123

123

113

120

Riket

100

106

123

128

123

115

116

112

112

110

110

Källa: Socialstyrelsen

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta