Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2019-10-14
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2018

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds- belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Berg

169

4 920

29 112

692

Bräcke

214

9 009

42 100

1 399

Härjedalen

139

4 730

34 025

466

Krokom

249

8 026

32 234

539

Ragunda

178

6 186

34 753

1 147

Strömsund

372

13 677

36 765

1 164

Åre

206

6 094

29 581

535

Östersund

1 211

49 449

40 834

786

Jämtlands län

2 690

102 091

37 952

784

Riket

206 479

11 182 014

54 156

1 093

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2008-2018, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

115

127

158

180

177

150

125

154

174

191

169

Bräcke

189

209

262

265

202

224

199

235

189

238

214

Härjedalen

207

195

221

245

201

210

188

187

156

144

139

Krokom

315

293

284

262

265

259

265

298

79

109

249

Ragunda

145

156

158

162

142

130

147

209

189

201

178

Strömsund

362

388

422

459

442

427

454

446

409

422

372

Åre

174

192

173

198

154

176

197

198

198

196

206

Östersund

1 352

1 566

1 575

1 467

1 444

1 459

1 423

1 482

1 319

1 244

1 211

Jämtlands län

2 805

3 066

3 202

3 189

2 976

2 981

2 956

2 956

2 687

2 700

2 690

Riket

215 172

237 307

247 210

235 974

225 106

228 056

226 684

226 511

220 112

213 550

206 479

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

383

379

631

713

558

566

429

507

633

614

692

Bräcke

963

1 236

1 656

1 603

878

1 044

924

1 067

1 212

1 320

1 399

Härjedalen

479

519

609

691

601

686

530

470

475

391

466

Krokom

629

642

667

654

498

459

522

475

103

174

539

Ragunda

534

755

739

969

728

579

685

895

962

1 204

1 147

Strömsund

664

905

1 028

1 186

1 324

1 248

1 164

1 076

1 047

1 189

1 164

Åre

443

527

521

559

305

308

380

432

401

415

535

Östersund

734

886

894

902

861

828

854

825

773

796

786

Jämtlands län

653

784

846

886

775

757

752

752

688

729

784

Riket

1 027

1 189

1 236

1 190

1 116

1 125

1 088

1 081

1 060

1 067

1 093

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2008-2018. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2008=100

                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

100

110

137

157

154

130

109

134

151

166

147

Bräcke

100

111

139

140

107

119

105

124

100

126

113

Härjedalen

100

94

107

118

97

101

91

90

75

70

67

Krokom

100

93

90

83

84

82

84

95

25

35

79

Ragunda

100

108

109

112

98

90

101

144

130

139

123

Strömsund

100

107

117

127

122

118

125

123

113

117

103

Åre

100

110

99

114

89

101

113

114

114

113

118

Östersund

100

116

116

109

107

108

105

110

98

92

90

Jämtlands län

100

109

114

114

106

106

105

105

96

96

96

Riket

100

110

115

110

105

106

105

105

102

99

96

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

100

99

165

186

146

148

112

132

165

160

181

Bräcke

100

128

172

166

91

108

96

111

126

137

145

Härjedalen

100

108

127

144

125

143

111

98

99

82

97

Krokom

100

102

106

104

79

73

83

76

16

28

86

Ragunda

100

141

138

181

136

108

128

168

180

225

215

Strömsund

100

136

155

179

199

188

175

162

158

179

175

Åre

100

119

118

126

69

70

86

98

91

94

121

Östersund

100

121

122

123

117

113

116

112

105

108

107

Jämtlands län

100

120

130

136

119

116

115

115

105

112

120

Riket

100

116

120

116

109

110

106

105

103

104

106

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta