Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Berg 28,9 71,1
Bräcke 26,8 73,2
Härjedalen 27,5 72,5
Krokom 31,7 68,3
Ragunda 26,5 73,5
Strömsund 30,7 69,3
Åre 27,4 72,6
Östersund 32,0 68,0
Jämtlands län 30,5 69,5
Riket 29,3 70,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2008-2018. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 21,4 23,9 26,7 24,3 26,8 24,2 25,8 27,3 25,1 26,8 28,9
Bräcke 23,1 30,6 25,9 25,1 22,8 21,8 26,4 24,2 20,8 24,7 26,8
Härjedalen 24,6 23,6 23,9 23,1 21,9 22,4 23,9 24,1 24,7 25,4 27,5
Krokom 23,8 25,9 26,1 26,9 28,8 31,2 28,2 30,6 31,8 28,8 31,7
Ragunda 21,4 22,7 22,5 21,6 23,4 29,3 30,7 29,4 24,4 25,9 26,5
Strömsund 23,7 23,6 21,8 21,6 22,1 22,9 25,0 24,7 27,6 27,5 30,7
Åre 21,5 23,4 23,7 24,1 23,9 28,7 29,9 28,1 25,7 27,3 27,4
Östersund 24,3 25,3 25,8 27,0 27,4 28,5 27,8 28,2 29,5 30,1 32,0
Jämtlands län 23,7 25,0 25,2 25,7 26,1 27,5 27,5 27,9 28,3 28,6 30,5
Riket 21,5 22,3 23,1 23,7 24,4 24,4 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 112 125 114 125 113 121 127 117 125 135
Bräcke 100 132 112 109 99 94 114 105 90 107 116
Härjedalen 100 96 97 94 89 91 97 98 100 103 112
Krokom 100 108 109 113 121 131 118 128 133 121 133
Ragunda 100 106 105 101 110 137 144 138 114 121 124
Strömsund 100 100 92 91 93 97 106 104 117 116 130
Åre 100 109 110 112 111 133 139 131 119 127 127
Östersund 100 104 106 111 112 117 114 116 121 124 131
Jämtlands län 100 106 106 108 110 116 116 118 120 121 129
Riket 100 104 108 110 114 114 117 122 126 130 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta