Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2019 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Berg 30,9 69,1
Bräcke 28,8 71,2
Härjedalen 26,2 73,8
Krokom 26,1 73,9
Ragunda 33,2 66,8
Strömsund 27,3 72,7
Åre 30,7 69,3
Östersund 32,3 67,7
Jämtlands län 31,6 68,4
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2009-2019. Procent

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Berg 23,9 26,7 24,3 26,8 24,2 25,8 27,3 25,1 26,8 28,9 30,9
Bräcke 30,6 25,9 25,1 22,8 21,8 26,4 24,2 20,8 24,7 26,8 28,8
Härjedalen 23,6 23,9 23,1 21,9 22,4 23,9 24,1 24,7 25,4 27,5 26,2
Krokom 25,9 26,1 26,9 28,8 31,2 28,2 30,6 31,8 28,8 31,7 26,1
Ragunda 22,7 22,5 21,6 23,4 29,3 30,7 29,4 24,4 25,9 26,5 33,2
Strömsund 23,6 21,8 21,6 22,1 22,9 25,0 24,7 27,6 27,5 30,7 27,3
Åre 23,4 23,7 24,1 23,9 28,7 29,9 28,1 25,7 27,3 27,4 30,7
Östersund 25,3 25,8 27,0 27,4 28,5 27,8 28,2 29,5 30,1 32,0 32,3
Jämtlands län 25,0 25,2 25,7 26,1 27,5 27,5 27,9 28,3 28,6 30,5 31,6
Riket 22,3 23,1 23,7 24,4 24,4 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Berg 100 112 102 112 101 108 114 105 112 121 129
Bräcke 100 85 82 75 71 86 79 68 81 88 94
Härjedalen 100 101 98 93 95 101 102 104 107 116 111
Krokom 100 101 104 111 121 109 118 123 111 122 101
Ragunda 100 99 95 103 129 135 130 107 114 117 147
Strömsund 100 92 91 94 97 106 105 117 117 130 116
Åre 100 101 103 102 123 128 120 110 117 117 132
Östersund 100 102 107 108 113 110 112 117 119 126 127
Jämtlands län 100 100 103 104 110 110 111 113 114 122 126
Riket 100 104 106 110 110 112 117 121 125 132 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta