Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Jämtlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Jämtlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

212

17,8

7,3

 

Sverige

155

46,8

48,7

Sverige

149

12,5

13,7

 

Tyskland

36

10,9

2,9

Eritrea

135

11,3

2,9

 

Norge

31

9,4

3,1

Syrien

127

10,6

10,5

 

Europa utom EU28 och Norden

25

7,6

2,3

Europa utom EU28 och Norden

64

5,4

7,5

 

Syrien

7

2,1

0,8

Somalia

62

5,2

2,1

 

Storbritannien och Nordirland

6

1,8

1,6

Irak

41

3,4

3,0

 

Finland

5

1,5

4,3

Norge

37

3,1

1,5

 

Polen

5

1,5

3,7

Tyskland

25

2,1

1,8

 

Danmark

4

1,2

3,6

Iran

20

1,7

1,9

 

Rumänien

4

1,2

1,1

Polen

18

1,5

2,9

 

Eritrea

4

1,2

0,1

Storbritannien och Nordirland

16

1,3

1,6

 

Island

3

0,9

0,8

Nordamerika

15

1,3

1,9

 

Nordamerika

2

0,6

1,9

Finland

13

1,1

1,9

 

Sydamerika

2

1

0,9

Rumänien

11

0,9

1,7

 

Oceanien

2

0,6

0,5

Sydamerika

6

0,5

1,5

 

Afghanistan

1

0

0,2

Kina

4

0,3

2,2

 

Irak

1

0

0,9

Oceanien

3

0,3

0,3

 

Iran

1

0

0,5

Island

2

0,2

0,4

 

Kina

1

0

2,0

Indien

2

0

5,5

 

Somalia

0

0

0,4

Danmark

1

0,1

1,4

 

Indien

0

0

3,5

Statslös

15

1,3

1,5

 

Statslös

0

0,0

0,2

Okänt

3

0

0,3

 

Okänt

0

0

0,2

Övriga

212

18

24,7

 

Övriga

36

11

15,8

Samtliga                                  

1 193

100

100

 

Samtliga                                  

331

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta