Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2019-01-31
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Berg

223,8

255,4

Bräcke

220,3

255,1

Härjedalen

230,9

269,2

Krokom

250,8

293,4

Ragunda

213,1

266,1

Strömsund

223,1

255,5

Åre

240,0

271,7

Östersund

251,8

302,0

Jämtlands län

241,9

284,3

Riket

253,8

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

     

 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

163,3

169,0

173,6

174,7

179,6

188,7

197,6

205,7

210,8

217,4

223,8

Bräcke

168,1

174,5

180,0

181,2

184,5

190,7

199,4

205,1

210,3

214,8

220,3

Härjedalen

167,4

173,7

177,3

180,0

186,2

193,6

198,0

206,7

213,7

224,4

230,9

Krokom

179,1

187,6

194,4

196,8

203,4

210,9

219,1

226,3

232,9

244,0

250,8

Ragunda

166,6

172,2

174,9

175,2

179,2

185,1

191,6

197,0

202,2

206,9

213,1

Strömsund

164,6

172,2

176,0

180,4

182,8

189,6

196,9

201,7

207,9

216,5

223,1

Åre

175,9

180,7

185,8

190,0

195,0

202,6

209,9

214,0

221,4

229,9

240,0

Östersund

187,7

195,2

199,2

201,7

206,9

214,2

221,8

228,0

235,5

244,2

251,8

Jämtlands län

178,5

185,6

190,1

192,7

197,7

205,1

212,5

218,9

225,9

234,5

241,9

Riket

185,9

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

202,0

208,7

212,4

211,4

215,0

222,9

227,1

234,9

240,6

245,4

255,4

Bräcke

205,6

210,1

211,6

210,6

217,6

228,1

233,0

236,3

236,6

244,6

255,1

Härjedalen

208,0

213,0

218,4

222,9

228,6

233,1

237,2

240,4

248,8

260,8

269,2

Krokom

223,5

230,8

234,5

239,4

246,2

255,9

262,5

268,6

273,9

283,9

293,4

Ragunda

214,0

219,3

220,3

223,7

230,1

235,7

241,6

248,0

252,0

258,4

266,1

Strömsund

202,0

209,7

208,7

212,0

217,9

227,7

231,5

236,4

242,7

247,1

255,5

Åre

212,0

218,2

220,9

226,4

231,8

236,7

236,2

243,3

251,7

261,9

271,7

Östersund

238,3

246,3

248,3

249,0

255,4

263,4

269,5

275,2

283,8

294,2

302,0

Jämtlands län

222,7

229,9

232,2

234,4

240,5

248,4

253,5

259,2

266,3

275,6

284,3

Riket

257,6

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

 

 

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2007=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

100

103

106

107

110

116

121

126

129

133

137

Bräcke

100

104

107

108

110

113

119

122

125

128

131

Härjedalen

100

104

106

108

111

116

118

123

128

134

138

Krokom

100

105

109

110

114

118

122

126

130

136

140

Ragunda

100

103

105

105

108

111

115

118

121

124

128

Strömsund

100

105

107

110

111

115

120

123

126

132

136

Åre

100

103

106

108

111

115

119

122

126

131

136

Östersund

100

104

106

107

110

114

118

121

125

130

134

Jämtlands län

100

104

106

108

111

115

119

123

127

131

136

Riket

100

104

106

108

111

116

120

123

127

132

137

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

100

103

105

105

106

110

112

116

119

121

126

Bräcke

100

102

103

102

106

111

113

115

115

119

124

Härjedalen

100

102

105

107

110

112

114

116

120

125

129

Krokom

100

103

105

107

110

114

117

120

123

127

131

Ragunda

100

102

103

105

108

110

113

116

118

121

124

Strömsund

100

104

103

105

108

113

115

117

120

122

126

Åre

100

103

104

107

109

112

111

115

119

124

128

Östersund

100

103

104

104

107

111

113

115

119

123

127

Jämtlands län

100

103

104

105

108

112

114

116

120

124

128

Riket

100

103

103

105

109

112

114

116

120

123

127

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

 

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta