Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2020-01-29
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2018 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Berg

228,3

268,4

Bräcke

226,5

261,8

Härjedalen

236,4

277,0

Krokom

259,4

305,1

Ragunda

219,0

275,2

Strömsund

227,9

267,2

Åre

248,0

281,1

Östersund

259,2

311,3

Jämtlands län

248,9

294,2

Riket

261,4

337,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

169,0

173,6

174,7

179,6

188,7

197,6

205,7

210,8

217,4

223,8

228,3

Bräcke

174,5

180,0

181,2

184,5

190,7

199,4

205,1

210,3

214,8

220,3

226,5

Härjedalen

173,7

177,3

180,0

186,2

193,6

198,0

206,7

213,7

224,4

230,9

236,4

Krokom

187,6

194,4

196,8

203,4

210,9

219,1

226,3

232,9

244,0

250,8

259,4

Ragunda

172,2

174,9

175,2

179,2

185,1

191,6

197,0

202,2

206,9

213,1

219,0

Strömsund

172,2

176,0

180,4

182,8

189,6

196,9

201,7

207,9

216,5

223,1

227,9

Åre

180,7

185,8

190,0

195,0

202,6

209,9

214,0

221,4

229,9

240,0

248,0

Östersund

195,2

199,2

201,7

206,9

214,2

221,8

228,0

235,5

244,2

251,8

259,2

Jämtlands län

185,6

190,1

192,7

197,7

205,1

212,5

218,9

225,9

234,5

241,9

248,9

Riket

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

261,4

                       

Män

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

208,7

212,4

211,4

215,0

222,9

227,1

234,9

240,6

245,4

255,4

268,4

Bräcke

210,1

211,6

210,6

217,6

228,1

233,0

236,3

236,6

244,6

255,1

261,8

Härjedalen

213,0

218,4

222,9

228,6

233,1

237,2

240,4

248,8

260,8

269,2

277,0

Krokom

230,8

234,5

239,4

246,2

255,9

262,5

268,6

273,9

283,9

293,4

305,1

Ragunda

219,3

220,3

223,7

230,1

235,7

241,6

248,0

252,0

258,4

266,1

275,2

Strömsund

209,7

208,7

212,0

217,9

227,7

231,5

236,4

242,7

247,1

255,5

267,2

Åre

218,2

220,9

226,4

231,8

236,7

236,2

243,3

251,7

261,9

271,7

281,1

Östersund

246,3

248,3

249,0

255,4

263,4

269,5

275,2

283,8

294,2

302,0

311,3

Jämtlands län

229,9

232,2

234,4

240,5

248,4

253,5

259,2

266,3

275,6

284,3

294,2

Riket

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

337,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2008=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

100

103

103

106

112

117

122

125

129

132

135

Bräcke

100

103

104

106

109

114

118

121

123

126

130

Härjedalen

100

102

104

107

111

114

119

123

129

133

136

Krokom

100

104

105

108

112

117

121

124

130

134

138

Ragunda

100

102

102

104

107

111

114

117

120

124

127

Strömsund

100

102

105

106

110

114

117

121

126

130

132

Åre

100

103

105

108

112

116

118

123

127

133

137

Östersund

100

102

103

106

110

114

117

121

125

129

133

Jämtlands län

100

102

104

107

111

114

118

122

126

130

134

Riket

100

102

104

107

111

115

118

122

127

131

135

                       

Män

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

100

102

101

103

107

109

113

115

118

122

129

Bräcke

100

101

100

104

109

111

112

113

116

121

125

Härjedalen

100

103

105

107

109

111

113

117

122

126

130

Krokom

100

102

104

107

111

114

116

119

123

127

132

Ragunda

100

100

102

105

107

110

113

115

118

121

125

Strömsund

100

100

101

104

109

110

113

116

118

122

127

Åre

100

101

104

106

108

108

112

115

120

125

129

Östersund

100

101

101

104

107

109

112

115

119

123

126

Jämtlands län

100

101

102

105

108

110

113

116

120

124

128

Riket

100

100

102

105

108

110

112

116

119

123

127

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2008=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

100

103

103

106

112

117

122

125

129

132

135

Bräcke

100

103

104

106

109

114

118

121

123

126

130

Härjedalen

100

102

104

107

111

114

119

123

129

133

136

Krokom

100

104

105

108

112

117

121

124

130

134

138

Ragunda

100

102

102

104

107

111

114

117

120

124

127

Strömsund

100

102

105

106

110

114

117

121

126

130

132

Åre

100

103

105

108

112

116

118

123

127

133

137

Östersund

100

102

103

106

110

114

117

121

125

129

133

Jämtlands län

100

102

104

107

111

114

118

122

126

130

134

Riket

100

102

104

107

111

115

118

122

127

131

135

                       

Män

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

100

102

101

103

107

109

113

115

118

122

129

Bräcke

100

101

100

104

109

111

112

113

116

121

125

Härjedalen

100

103

105

107

109

111

113

117

122

126

130

Krokom

100

102

104

107

111

114

116

119

123

127

132

Ragunda

100

100

102

105

107

110

113

115

118

121

125

Strömsund

100

100

101

104

109

110

113

116

118

122

127

Åre

100

101

104

106

108

108

112

115

120

125

129

Östersund

100

101

101

104

107

109

112

115

119

123

126

Jämtlands län

100

101

102

105

108

110

113

116

120

124

128

Riket

100

100

102

105

108

110

112

116

119

123

127

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta