Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Småhus per kommun

Småhus per kommun

Senast uppdaterad 2011-06-29
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Berg 1 844 2 782 4 626 60,1
Bräcke 1 770 622 2 392 26,0
Härjedalen 3 193 6 272 9 465 66,3
Krokom 3 412 1 439 4 851 29,7
Ragunda 1 568 288 1 856 15,5
Strömsund 3 168 950 4 118 23,1
Åre 2 459 4 448 6 907 64,4
Östersund 8 108 1 175 9 283 12,7
Jämtlands län 25 522 17 976 43 498 41,3
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Antal fritidsbostäder 2005-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Berg

2 309

2 445

2 481

2 524

2 535

2 610

2 649

2 729

2 760

2 782

Bräcke

468

580

584

588

573

575

583

618

623

622

Härjedalen

4 952

5 282

5 426

5 562

5 628

5 784

5 901

6 150

6 231

6 272

Krokom

1 250

1 268

1 269

1 278

1 292

1 316

1 327

1 415

1 427

1 439

Ragunda

278

272

275

276

270

271

275

284

287

288

Strömsund

752

896

896

904

887

900

904

929

942

950

Åre

3 411

3 712

3 846

3 935

4 006

4 070

4 179

4 380

4 421

4 448

Östersund

879

1 034

1 041

1 037

1 058

1 059

1 068

1 175

1 175

1 175

Jämtlands län

14 299

15 489

15 818

16 104

16 249

16 585

16 886

17 680

17 866

17 976

Riket

381 053

402 891

403 389

407 111

406 542

406 542

411 358

423 090

425 429

422 655

Fritidsbostädernas andel av samtliga småhus 2005-2014

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Berg

56,7

57,9

58,2

58,6

58,4

59,0

59,3

59,9

60,1

60,1

Bräcke

21,0

24,6

24,7

24,8

24,4

24,4

24,6

25,8

26,0

26,0

Härjedalen

62,0

63,1

63,6

64,1

64,3

64,8

65,1

66,0

66,3

66,3

Krokom

29,1

29,2

28,9

28,9

28,7

28,6

28,4

29,6

29,7

29,7

Ragunda

15,1

14,7

14,8

14,8

14,8

14,8

15,0

15,4

15,5

15,5

Strömsund

19,3

22,1

22,1

22,2

22,0

22,2

22,3

22,7

22,9

23,1

Åre

60,6

62,4

62,9

62,9

63,0

63,2

63,7

64,5

64,5

64,4

Östersund

10,5

12,0

12,0

11,9

12,0

11,9

11,9

12,8

12,7

12,7

Jämtlands län

37,3

39,0

39,3

39,6

39,6

40,0

40,2

41,2

41,3

41,3

Riket

19,3

20,0

19,9

19,8

19,7

19,7

19,7

20,0

20,1

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antalet fritidsbostäder 2006-2014. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Berg 100 101 103 104 107 108 112 113 114
Bräcke 100 101 101 99 99 101 107 107 107
Härjedalen 100 103 105 107 110 112 116 118 119
Krokom 100 100 101 102 104 105 112 113 113
Ragunda 100 101 101 99 100 101 104 106 106
Strömsund 100 100 101 99 100 101 104 105 106
Åre 100 104 106 108 110 113 118 119 120
Östersund 100 101 100 102 102 103 114 114 114
Jämtlands län 100 102 104 105 107 109 114 115 116
Riket 100 100 101 101 101 102 105 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta