Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2020-01-16
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2019 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 38,6 61,4
Uppsala län 39,0 61,0
Södermanlands län 39,4 60,6
Östergötlands län 39,4 60,6
Jönköpings län 39,7 60,3
Kronobergs län 40,7 59,3
Kalmar län 38,8 61,2
Gotlands län 41,2 58,8
Blekinge län 37,0 63,0
Skåne län 36,2 63,8
Hallands län 37,6 62,4
Västra Götalands län 38,8 61,2
Värmlands län 39,0 61,0
Örebro län 39,3 60,7
Västmanlands län 38,7 61,3
Dalarnas län 38,9 61,1
Gävleborgs län 38,8 61,2
Västernorrlands län 37,6 62,4
Jämtlands län 39,5 60,5
Västerbottens län 40,3 59,7
Norrbottens län 37,3 62,7
Riket 38,5 61,5
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2000-2019.

År Jämtlands län Riket
2000 36,1 34,4
2001 36,0 35,0
2002 37,0 36,0
2003 37,5 35,6
2004 37,0 35,8
2005 36,9 36,2
2006 38,4 36,8
2007 37,3 35,7
2008 36,4 35,6
2009 35,4 33,8
2010 35,2 35,5
2011 36,2 35,8
2012 36,5 36,2
2013 37,7 37,2
2014 37,9 37,5
2015 38,7 38,1
2016 38,9 38,3
2017 39,1 38,4
2018 38,5 38,4
2019 39,5 38,5
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2000-2019. Index år 2000=100

År Jämtlands län Riket
2000 100 100
2001 100 102
2002 102 105
2003 104 104
2004 102 104
2005 102 105
2006 106 107
2007 103 104
2008 101 103
2009 98 98
2010 97 103
2011 100 104
2012 101 105
2013 104 108
2014 105 109
2015 107 111
2016 108 111
2017 108 112
2018 107 112
2019 109 112

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta