Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2018-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Berg

285

342

3 424

3 673

8,3

9,3

Bräcke

367

415

3 015

3 361

12,2

12,3

Härjedalen

563

586

4 848

5 299

11,6

11,1

Krokom

565

591

7 175

7 683

7,9

7,7

Ragunda

322

332

2 588

2 755

12,4

12,1

Strömsund

685

708

5 623

6 080

12,2

11,6

Åre

714

799

5 538

5 991

12,9

13,3

Östersund

2 964

2 958

32 095

31 132

9,2

9,5

Jämtlands län

6 465

6 731

64 306

65 974

10,1

10,2

Riket

973 027

982 542

5 087 747

5 142 438

19,1

19,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta