Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2019-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Berg

281

327

3 409

3 652

8,2

9,0

Bräcke

347

397

2 978

3 320

11,7

12,0

Härjedalen

557

580

4 811

5 279

11,6

11,0

Krokom

581

577

7 237

7 729

8,0

7,5

Ragunda

314

308

2 568

2 716

12,2

11,3

Strömsund

687

715

5 561

6 044

12,4

11,8

Åre

707

808

5 644

6 083

12,5

13,3

Östersund

3 129

3 192

32 288

31 491

9,7

10,1

Jämtlands län

6 603

6 904

64 496

66 314

10,2

10,4

Riket

1 002 689

1 017 044

5 131 775

5 195 814

19,5

19,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta