Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2019-04-01
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2018

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Nord

Riket          

Region Nord

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 491

90 303

8,4

8,9

Brott mot frihet och frid

12 906

164 330

14,4

16,2

Ärekränkningsbrott

882

12 528

1,0

1,2

Sexualbrott

2 114

22 476

2,4

2,2

Brott mot familj

104

1 805

0,1

0,2

Stöld, rån, m.m.

27 028

445 045

30,2

43,7

Bedrägeribrott

14 700

260 260

16,4

25,6

Förskingring o annan trolöshet

1 160

16 018

1,3

1,6

Brott mot borgenärer

792

17 296

0,9

1,7

Skadegörelsebrott

7 240

189 356

8,1

18,6

Brott mot allmänheten

1 156

17 085

1,3

1,7

Brott mot staten

2 616

34 597

2,9

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8 334

92 252

9,3

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

9 658

106 521

10,8

10,5

Övriga straffrättsliga brott

6 229

80 747

7,0

7,9

Summa brott

102 412

1 550 626

114,3

152,4

Källa: Brottsförbyggande rådet

         

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2018

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Nord (Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

8,0

8,7

8,3

8,4

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

11,5

12,2

13,7

14,4

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

1,2

1,1

1,3

1,0

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

1,7

1,9

2,2

2,4

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

0,2

0,1

0,2

0,1

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

32,7

31,3

32,7

30,2

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

14,1

13,4

12,8

16,4

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

1,3

1,6

1,6

1,3

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

0,8

0,7

0,6

0,9

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

9,0

9,1

9,7

8,1

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

1,2

1,3

1,4

1,3

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

2,8

2,7

2,9

2,9

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

8,1

8,2

9,1

9,3

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

10,4

10,6

11,4

10,8

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

7,1

8,2

7,9

7,0

Summa brott

 

 

 

 

 

 

110,2

111,2

115,9

114,3

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Västerbottns län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

8,0

8,4

9,0

8,6

7,7

6,8

7,7

 

 

 

Brott mot frihet och frid

8,9

9,5

9,7

9,6

9,6

9,9

9,7

 

 

 

Ärekränkningsbrott

0,8

1,0

0,9

0,9

0,8

0,9

1,1

 

 

 

Sexualbrott

1,4

1,4

1,7

1,5

1,6

1,8

1,8

 

 

 

Brott mot familj

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

38,5

40,4

35,7

34,8

31,1

30,9

30,6

 

 

 

Bedrägeribrott

5,1

5,4

7,3

7,0

7,9

9,0

9,2

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,8

0,6

1,0

1,1

1,2

1,6

1,2

 

 

 

Brott mot borgenärer

0,4

1,2

1,3

1,8

1,2

2,3

2,7

 

 

 

Skadegörelsebrott

10,1

9,3

7,4

7,3

7,0

6,8

6,2

 

 

 

Brott mot allmänheten

1,1

1,2

1,3

1,0

1,0

1,2

1,2

 

 

 

Brott mot staten

2,6

2,7

3,2

3,2

3,0

3,0

2,7

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

6,1

5,8

6,8

5,7

5,4

5,6

6,7

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

6,7

6,2

8,5

9,5

7,5

9,6

11,0

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

4,9

7,0

6,5

6,8

7,1

6,7

8,7

 

 

 

Summa brott

95,5

100,2

100,4

98,9

92,3

96,2

100,6

 

 

 

Brottstyp                           

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

8,9

Brott mot frihet och frid

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

16,2

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

Sexualbrott

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

2,2

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

43,7

Bedrägeribrott

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

25,6

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

Skadegörelsebrott

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

18,6

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

1,7

Brott mot staten

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

10,5

Övriga straffrättsliga brott

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

7,9

Summa brott

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

152,4

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

                     

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta