Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Jämtlands län

Riket

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Män    

Cirkulationsorganens sjukdomar

424

342

304

292

Tumörer

238

275

221

241

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

55

93

38

64

Andningsorganens sjukdomar

84

79

73

65

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

128

71

85

49

Sjukdomar i nervsystemet

56

50

64

48

Matsmältningsorganens sjukdomar

28

39

28

29

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

55

32

32

24

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

28

30

27

29

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

14

30

14

15

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

22

17

23

21

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

3

5

6

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

2

2

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

2

2

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

0

2

3

2

Vissa perinatala tillstånd

0

2

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

-

0

-

Samtliga dödsorsaker

1 139

1 069

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta