Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Hälsa och ohälsa // Sjuk- och aktivitetsersättning

Sjuk- och aktivitetsersättning

Senast uppdaterad 2020-01-10
Förklaring
Aktivitetsersättning beviljas personer i åldrarna 19-29 som har fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år. Sjukersättning beviljas till personer i åldrarna 30-64 som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, dvs. för alla överskådlig framtid. Bland personer som får sjukersättning finns dock fortfarande personer som får tidsbegränsad sjukersättning.

Antal personer 19-64 år med sjuk-/aktivitetsersättning efter försäkringskasseområde, december 2019

             

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

Män

Totalt

Per 1000   kvinnor

Per 1000 män

Per 1000   totalt

Stockholms län

24 937

20 142

45 079

34,9

27,3

31,1

Uppsala län

4 922

3 660

8 582

43,9

31,9

37,8

Södermanlands län

4 892

3 591

8 483

61,6

43,5

52,4

Östergötlands län

8 241

5 501

13 742

63,8

39,6

51,2

Jönköpings län

6 404

4 619

11 023

65,2

43,6

54,0

Kronobergs län

3 330

2 478

5 808

61,6

42,3

51,6

Kalmar län

4 612

3 430

8 042

71,7

50,1

60,5

Gotlands län

1 106

804

1 910

68,5

48,6

58,4

Blekinge län

2 689

2 009

4 698

64,9

43,6

53,7

Skåne län

22 344

15 729

38 073

56,8

39,1

47,8

Hallands län

4 676

3 306

7 982

51,6

35,3

43,3

Västra Götalands län

28 025

20 719

48 744

56,9

40,1

48,3

Värmlands län

5 054

3 611

8 665

66,5

44,7

55,2

Örebro län

5 128

3 741

8 869

60,6

42,5

51,4

Västmanlands län

4 585

3 310

7 895

61,0

41,5

51,0

Dalarnas län

4 767

3 566

8 333

63,2

44,5

53,6

Gävleborgs län

5 079

3 740

8 819

66,2

46,3

56,0

Västernorrlands län

4 532

3 175

7 707

70,1

45,9

57,6

Jämtlands län

2 423

1 680

4 103

69,2

45,2

56,9

Västerbottens län

5 048

3 588

8 636

66,6

44,3

55,1

Norrbottens län

4 777

3 509

8 286

72,1

47,3

59,0

Riket

158 883

117 046

275 929

54,5

38,3

46,2

Källa: Försäkringskassan

 

 

Antal personer 19-64 år med sjuk-/aktivitetsersättning per 1000 av befolkningen efter försäkringskasseområde, december 2010-2019

                     

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stockholms län

68,3

59,5