Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2020-02-24
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2019. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Berg

520

462

16

128

606

21,1

Bräcke

427

475

16

136

627

21,7

Härjedalen

850

604

23

170

797

21,3

Krokom

1 172

1 249

23

283

1 555

18,2

Ragunda

395

359

9

96

464

20,7

Strömsund

748

740

24

255

1 019

25,0

Åre

1 044

1 007

20

197

1 224

16,1

Östersund

5 692

4 385

115

1 489

5 989

24,9

Jämtlands län

10 848

9 281

246

2 754

12 281

22,4

Riket

678 134

965 068

19 399

281 365

1 265 832

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2010-2019. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Berg 23,0 23,1 22,2 21,2 22,4 20,0 20,0 20,7 20,9 21,1
Bräcke 25,2 24,3 22,8 22,6 22,1 20,2 20,8 21,7 21,8 21,7
Härjedalen 23,6 23,9 24,1 24,1 23,5 24,0 24,0 23,3 23,2 21,3
Krokom 18,2 18,5 17,6 17,9 18,3 18,3 18,4 18,9 18,2 18,2
Ragunda 23,4 23,0 22,8 22,9 22,1 21,0 19,6 19,5 20,7 20,7
Strömsund 22,3 23,0 23,1 23,6 24,0 24,1 24,3 24,5 26,1 25,0
Åre 17,4 18,7 18,2 17,6 16,0 16,9 16,4 16,3 16,0 16,1
Östersund 26,9 26,5 26,0 26,1 26,5 26,6 26,0 25,4 25,0 24,9
Jämtlands län 23,8 23,9 23,3 23,4 23,5 23,4 23,0 22,8 22,7 22,4
Riket 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2010-2019. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Berg 100 101 96 92 97 87 87 90 91 92
Bräcke 100 97 91 90 88 80 83 86 86 86
Härjedalen 100 102 102 102 100 102 102 99 98 91
Krokom 100 102 96 98 101 100 101 104 100 100
Ragunda 100 98 97 98 95 90 84 83 88 88
Strömsund 100 103 103 106 108 108 109 110 117 112
Åre 100 107 105 101 92 97 95 94 92 93
Östersund 100 99 97 97 99 99 97 94 93 93
Jämtlands län 100 100 98 98 99 98 97 96 95 94
Riket 100 100 100 101 101 101 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta