Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2019-05-22
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2018 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Berg 21
Bräcke 21
Härjedalen 17
Krokom 18
Ragunda 10
Strömsund 13
Åre 16
Östersund 16
Jämtlands län 16
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2006-2018. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 29 33 30 32 26 29 30 35 29 33 28 27 21
Bräcke 34 34 29 29 27 33 32 33 22 26 23 22 21
Härjedalen 28 30 32 31 90 29 29 27 12 21 18 16 17
Krokom 24 22 22 20 24 23 26 26 24 20 21 20 18
Ragunda 18 17 19 16 16 18 15 15 22 12 11 10 10
Strömsund 17 16 13 16 15 15 15 13 12 12 12 12 13
Åre 19 18 13 13 14 14 14 15 22 21 3 16 16
Östersund 18 19 18 19 19 19 21 20 17 17 16 16 16
Jämtlands län 21 21 20 20 24 21 22 21 20 19 16 17 16
Riket 18 19 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2006-2018. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 114 104 112 90 99 103 122 102 116 98 95 72
Bräcke 100 99 86 85 80 97 95 98 65 77 69 63 63
Härjedalen 100 105 113 109 317 103 101 96 44 74 64 58 59
Krokom 100 92 92 85 102 97 107 108 102 83 88 84 75
Ragunda 100 92 102 86 87 97 83 80 118 67 60 53 55
Strömsund 100 98 78 97 90 88 90 81 69 71 71 70 77
Åre 100 97 69 71 74 73 77 82 118 112 16 86 87
Östersund 100 106 101 107 106 110 117 113 95 94 90 92 92
Jämtlands län 100 102 95 97 117 100 104 103 96 91 77 81 79
Riket 100 101 102 102 98 101 98 96 .. 87 73 70 68

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta