Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2020-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2018/2019, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 7
Uppsala län 9
Södermanlands län 8
Östergötlands län 10
Jönköpings län 6
Kronobergs län 7
Kalmar län 6
Gotlands län 10
Blekinge län 14
Skåne län 21
Hallands län 15
Västra Götalands län 12
Värmlands län 6
Örebro län 15
Västmanlands län 7
Dalarnas län 10
Gävleborgs län 3
Västernorrlands län 2
Jämtlands län 3
Västerbottens län 4
Norrbottens län 6
Riket 11
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Jämtlands län Riket
1996/1997 15 17
1997/1998 12 18
1998/1999 11 15
1999/2000 7 16
2000/2001 6 16
2001/2002 8 16
2002/2003 5 16
2003/2004 5 16
2004/2005 4 14
2005/2006 4 13
2006/2007 4 13
2007/2008 4 14
2008/2009 5 7
2009/2010 4 9
2010/2011 3 9
2011/2012 3 9
2012/2013 3 11
2013/2014 3 11
2014/2015 3 11
2015/2016 3 11
2016/2017 3 11
2017/2018 3 12
2018/2019 3 11
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Jämtlands län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 80 106
1998/1999 73 88
1999/2000 47 94
2000/2001 40 94
2001/2002 53 94
2002/2003 33 94
2003/2004 33 94
2004/2005 27 82
2005/2006 27 76
2006/2007 27 76
2007/2008 27 82
2008/2009 33 41
2009/2010 27 53
2010/2011 20 53
2011/2012 20 53
2012/2013 20 65
2013/2014 20 65
2014/2015 20 65
2015/2016 20 65
2016/2017 20 65
2017/2018 20 71
2018/2019 20 65

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta