Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Jämtlands län

Riket            

Jämtlands län

Riket

Areella

9 915

247 678

38,6

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

1 253

60 603

4,9

4,7

Byggindustri

2 160

108 293

8,4

8,3

Handel

1 873

143 297

7,3

11,0

Hotell och restaurang

765

35 191

3,0

2,7

Transport och kommunikation

555

32 419

2,2

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

4 635

360 715

18,1

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

1 634

103 201

6,4

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

2 873

209 659

11,2

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

25 663

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

127

8 419

 

 

Totalt

25 790

1 309 475

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta