Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

248

220

20 712

14 579

EU

232

1 156

28 897

102 093

Övriga Europa

51

46

6 531

7 151

Fjärran Östern

58

199

7 647

21 204

Övriga Asien

28

21

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

67

185

8 104

18 726

Sydamerika

11

3

2 094

967

Afrika

16

6

2 420

1 308

Samtliga

387

1 411

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

64,1

15,6

51,4

12,2

EU

59,9

81,9

71,7

85,4

Övriga Europa

13,2

3,3

16,2

6,0

Fjärran Östern

15,0

14,1

19,0

17,7

Övriga Asien

7,2

1,5

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

17,3

13,1

20,1

15,7

Sydamerika

2,8

0,2

5,2

0,8

Afrika

4,1

0,4

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Jämtlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

292

311

286

293

271

253

248

69

68

67

67

65

63

64

EU

221

237

245

245

241

251

232

52

52

57

56

58

63

60

Övriga Europa

53

57

61

61

49

55

51

13

12

14

14

12

14

13

Fjärran Östern

47

48

57

47

56

63

58

11

10

13

11

13

16

15

Övriga Asien

24

24

22

23

21

22

28

6

5

5

5

5

5

7

Nord- och Centralamerika

60

57

60

66

74

70

67

14

12

14

15

18

17

17

Sydamerika

13

12

17

12

13

10

11

3

3

4

3

3

2

3

Afrika

18

17

15

16

18

19

16

4

4

3

4

4

5

4

Samtliga

424

458

429

439

416

401

387

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

252

226

233

220

224

241

220

25

23

20

18

17

17

16

EU

676

675

874

971

1 038

1 169

1 156

67

69

75

78

78

81

82

Övriga Europa

45

52

56

44

43

48

46

4

5

5

4

3

3

3

Fjärran Östern

157

149

168

171

199

177

199

16

15

14

14

15

12

14

Övriga Asien

14

15

14

16

13

19

21

1

2

1

1

1

1

1

Nord- och Centralamerika

226

193

203

204

207

187

185

22

20

17

16

16

13

13

Sydamerika

1

3

4

1

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

1

 

4

2

6

7

6

0

0

0

0

0

0

0

Samtliga

1 007

973

1 162

1 248

1 325

1 442

1 411

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

20585

20657

20497

20605

20362

20422

20712

55

56

53

52

51

51

51

EU

26306

25894

27703

28003

28588

28990

28897

71

70

71

71

72

72

72

Övriga Europa

6419

6380

6145

6270

6249

6378

6531

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6595

6677

6993

7410

7544

7798

7647

18

18

18

19

19

19

19

Övriga Asien

3858

3841

4022

4226

4327

4345

4483

10

10

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6708

6756

7084

7430

7829

8184

8104

18

18

18

19

20

20

20

Sydamerika

2052

2064

2067

2096

2077

2100

2094

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

2404

2407

2469

2502

2534

2551

2420

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

15343

14742

14761

14672

14147

14126

14579

18

17

15

14

13

12

12

EU

64863

66882

80939

87679

92978

99757

102093

76

78

81

83

84

85

85

Övriga Europa

6735

6627

6602

6483

6639

6926

7151

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

17093

17560

18299

19110

19738

20388

21204

20

20

18

18

18

17

18

Övriga Asien

4221

4202

4250

4388

4495

4642

4756

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19217

18126

18922

19142

18980

18969

18726

23

21

19

18

17

16

16

Sydamerika

973

990

979

929

916

967

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1037

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Jämtlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

292

311

286

293

271

253

248

69

68

67

67

65

63

64

EU

221

237

245

245

241

251

232

52

52

57

56

58

63

60

Övriga Europa

53

57

61

61

49

55

51

13

12

14

14

12

14

13

Fjärran Östern

47

48

57

47

56

63

58

11

10

13

11

13

16

15

Övriga Asien

24

24

22

23

21

22

28

6

5

5

5

5

5

7