Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2018

         

Landområde

Antal

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

247

235

20 557

14 439

EU

270

1 174

28 710

101 194

Övriga Europa

51

56

6 483

7 429

Fjärran Östern

52

181

7 628

21 002

Övriga Asien

17

18

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

65

183

8 102

18 521

Sydamerika

15

1

2 045

985

Afrika

15

2

2 451

1 309

Samtliga

398

1 428

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

62,1

16,5

50,1

12,0

EU

67,8

82,2

69,9

84,0

Övriga Europa

12,8

3,9

15,8

6,2

Fjärran Östern

13,1

12,7

18,6

17,4

Övriga Asien

4,3

1,3

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

16,3

12,8

19,7

15,4

Sydamerika

3,8

0,1

5,0

0,8

Afrika

3,8

0,1

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2012-2018

                             

Jämtlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

Norden

311

286

293

271

253

248

247

68

67

67

65

63

64

62

EU

237

245

245

241

251

232

270

52

57

56

58

63

60

68

Övriga Europa

57

61

61

49

55

51

51

12

14

14

12

14

13

13

Fjärran Östern

48

57

47

56

63

58

52

10

13

11

13

16

15

13

Övriga Asien

24

22

23

21

22

28

17

5

5

5

5

5

7

4

Nord- och Centralamerika

57

60

66

74

70

67

65

12

14

15

18

17

17

16

Sydamerika

12

17

12

13

10

11

15

3

4

3

3

2

3

4

Afrika

17

15

16

18

19

16

15

4

3

4

4

5

4

4

Samtliga

458

429

439

416

401

387

398

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

Norden

226

233

220

224

241

220

235

23

20

18

17

17

16

16

EU

675

874

971

1 038

1 169

1 156

1 174

69

75

78

78

81

82

82

Övriga Europa

52

56

44

43

48

46

56

5

5

4

3

3

3

4

Fjärran Östern

149

168

171

199

177

199

181

15

14

14

15

12

14

13

Övriga Asien

15

14

16

13

19

21

18

2

1

1

1

1

1

1

Nord- och Centralamerika

193

203

204

207

187

185

183

20

17

16

16

13

13

13

Sydamerika

3

4

1

3

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

 

4

2

6

7

6

2

0

0

0

0

0

0

0

Samtliga

973

1 162

1 248

1 325

1 442

1 411

1 428

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

Norden

20657

20497

20605

20362

20422

20712

20557

56

53

52

51

51

51

50

EU

25894

27703

28003

28588

28990

28897

28710

70

71

71

72

72

72

70

Övriga Europa

6380

6145

6270

6249

6378

6531

6483

17

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6677

6993

7410

7544

7798

7647

7628

18

18

19

19

19

19

19

Övriga Asien

3841

4022

4226

4327

4345

4483

4324

10

10

11

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6756

7084

7430

7829

8184

8104

8102

18

18

19

20

20

20

20

Sydamerika

2064

2067

2096

2077

2100

2094

2045

6

5

5

5

5

5

5

Afrika

2407

2469

2502

2534

2551

2420

2451

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

Norden

14742

14761

14672

14147

14126

14579

14439

17

15

14

13

12

12

12

EU

66882

80939

87679

92978

99757

102093

101194

78

81

83

84

85

85

84

Övriga Europa

6627

6602

6483

6639

6926

7151

7429

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

17560

18299

19110

19738

20388

21204

21002

20

18