Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2017

         

Omsättning

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

214

1 058

21 332

80 494

250-999 Tkr

63

194

6 443

15 971

1-1,9 Mnkr

28

46

2 746

6 044

2-4,9 Mnkr

27

49

3 094

5 991

5-9,9 Mnkr

20

22

1 790

3 387

10-49 Mnkr

21

37

2 929

4 918

50-99 Mnkr

8

4

726

1 145

100 - Mnkr

6

1

1 247

1 607

Samtliga

387

1 411

40 307

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2008-2017

                     

Jämtlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014  

2015

2016

2017

-250 Tkr

278

302

246

246

274

258

264

250

237

214

250-999 Tkr

72

81

71

67

86

75

69

57

57

63

1-1,9 Mnkr

33

30

35

31

24

17

28

40

28

28

2-4,9 Mnkr

21

29

23

31

22

25

26

21

32

27

5-9,9 Mnkr

17

15

13

12

14

14

13

13

13

20

10-49 Mnkr

26

22

24

24

26

31

27

22

21

21

50-99 Mnkr

4

7

6

6

6

2

5

6

7

8

100 - Mnkr

9

7

8

7

6

7

7

7

6

6

Samtliga

460

493

426

424

458

429

439

416

401

387

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-250 Tkr

668

695

649

711

689

858

942

1 011

1 079

1 058

250-999 Tkr

156

175

149

148

154

158

157

170

192

194

1-1,9 Mnkr

54

47

37

46

42

45

42

44

62

46

2-4,9 Mnkr

32

50

45

45

42

41

47

40

53

49

5-9,9 Mnkr

25

16

16

23

20

27

21

21

18

22

10-49 Mnkr

25

23

25

30

23

30

31

33

34

37

50-99 Mnkr

2

 

1

2

2

2

7

4

3

4

100 - Mnkr

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

Samtliga

963

1 007

923

1 007

973

1 162

1 248

1 325

1 442

1 411

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-250 Tkr

21 916

21 786

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

250-999 Tkr

6 893

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

1-1,9 Mnkr

2 996

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2-4,9 Mnkr

3 213

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

5-9,9 Mnkr

1 730

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

10-49 Mnkr

2 637

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

50-99 Mnkr

644

773

778

700

683

658

713

730

731

726

100 - Mnkr

1 036

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

Samtliga

41 065

42 591

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

-250 Tkr

50 248

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

250-999 Tkr

14 606

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

1-1,9 Mnkr

5 652

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

2-4,9 Mnkr

4 998

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

5-9,9 Mnkr

2 846

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

10-49 Mnkr

4 122

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

50-99 Mnkr

937

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

100 - Mnkr

1 170

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

Samtliga

84 579

85 733

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta