Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Jämtlands län

Riket

Varuproducenter

12 963

1 063 404

Tjänsteproducenter

17 842

2 121 286

Offentlig förvaltning

12 113

886 480

Ej branschfördelat

5 092

524 615

Summa

48 010

4 595 785

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Procent

     

 

Jämtlands län

Riket

Varuproducenter

27,0

23,1

Tjänsteproducenter

37,2

46,2

Offentlig förvaltning

25,2

19,3

Ej branschfördelat

10,6

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2017. Miljoner kronor, löpande priser

           

Jämtlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

11 456

9 817

6 949

3 612

31 834

2002

10 055

10 120

7 398

3 486

31 059

2003

10 273

10 666

7 840

3 627

32 406

2004

10 241

11 177

8 234

3 644

33 296

2005

11 129

11 704

8 019

3 996

34 848

2006

11 716

12 553

8 240

4 167

36 676

2007

11 061

12 170

8 493

3 943

35 667

2008

13 253

12 986

9 054

4 412

39 705

2009

11 529

12 944

8 964

4 378

37 815

2010

14 230

15 944

8 832

5 272

44 278

2011

13 303

13 655

9 558

4 600

41 116

2012

11 712

14 161

10 210

4 380

40 463

2013

11 620

14 787

9 947

4 431

40 785

2014

11 499

15 698

10 349

4 485

42 031

2015

11 340

16 204

10 620

4 520

42 684

2016

12 162

17 047

11 404

4 858

45 471

2017

12 963

17 842

12 113

5 092

48 010

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2481916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2573959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2680863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2808403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2910683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

1 000 721

2 042 122

843 727

504 040

4 390 610

2017

1 063 404

2 121 286

886 480

524 615

4 595 785

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2017. Index år 2001=100

           

Jämtlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

88

103

106

97

98

2003

90

109

113

100

102

2004

89

114

118

101

105

2005

97

119

115

111

109

2006

102

128

119

115

115

2007

97

124

122

109

112

2008

116

132

130

122

125

2009

101

132

129

121

119

2010

124

162

127

146

139

2011

116

139

138

127

129

2012

102

144

147

121

127

2013

101

151

143

123

128

2014

100

160

149

124

132

2015

99

165

153

125

134

2016

106

174

164

134

143

2017

113

182

174

141

151

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

176

173

177

2017

152

209

185

180

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta