Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2019-12-18
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2017

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Berg 287 63
Bräcke 231 50
Härjedalen 412 90
Krokom 240 52
Ragunda 463 101
Strömsund 324 71
Åre 379 83
Östersund 426 93
Jämtlands län 374 81
Riket 459 100
BRP per invånare 2006-2017. Tusental kronor

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 233 210 260 234 243 242 248 256 266 266 271 287
Bräcke 164 174 184 170 191 180 177 201 223 231 237 231
Härjedalen 313 314 386 340 388 373 355 356 383 379 395 412
Krokom 195 189 209 200 216 213 209 212 215 211 231 240
Ragunda 531 429 574 558 710 625 530 523 483 418 472 463
Strömsund 250 252 303 251 295 299 289 298 285 294 313 324
Åre 308 287 326 312 342 332 330 331 331 343 367 379
Östersund 296 305 319 311 382 340 352 351 367 378 402 426
Jämtlands län 289 281 313 298 350 325 320 323 332 336 358 374
Riket 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 445 459

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

68

58

71

66

65

62

64

65

66

62

61

63

Bräcke

48

48

50

48

51

46

46

51

55

54

53

50

Härjedalen

92

87

105

96

103

96

91

91

94

88

89

90

Krokom

57

52

57

56

57

55

54

54

53

49

52

52

Ragunda

155

119

156

158

189

161

137

133

119

97

106

101

Strömsund

73

70

82

71

78

77

74

76

70

69

70

71

Åre

90

80

89

88

91

86

85

84

82

80

82

83

Östersund

87

84

87

88

102

88

91

89

90

88

90

93

Jämtlands län

85

78

85

84

93

84

82

82

82

78

80

81

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2006=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

100

90

112

100

104

104

106

110

114

114

116

123

Bräcke

100

106

112

104

117

110

108

123

136

141

145

141

Härjedalen

100

100

123

109

124

119

113

114

122

121

126

132

Krokom

100

97

107

102

111

109

107

109

110

108

118

123

Ragunda

100

81

108

105

134

118

100

98

91

79

89

87

Strömsund

100

101

121

100

118

120

116

119

114

118

125

130

Åre

100

93

106

101

111

108

107

107

107

111

119

123

Östersund

100

103

108

105

129

115

119

119

124

128

136

144

Jämtlands län

100

97

108

103

121

112

111

112

115

116

124

129

Riket

100

106

108

104

110

113

113

115

119

125

130

134

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

68

58

71

66

65

62

64

65

66

62

61

63

Bräcke

48

48

50

48

51

46

46

51

55

54

53

50

Härjedalen

92

87

105

96

103

96

91

91

94

88

89

90

Krokom

57

52

57

56

57

55

54

54

53

49

52

52

Ragunda

155

119

156

158

189

161

137

133

119

97

106

101

Strömsund

73

70

82

71

78

77

74

76

70

69

70

71

Åre

90

80

89

88

91

86

85

84

82

80

82

83

Östersund

87

84

87

88

102

88

91

89

90

88

90

93

Jämtlands län

85

78

85

84

93

84

82

82

82

78

80

81

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2006=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

100

90

112

100

104

104

106

110

114

114

116

123

Bräcke

100

106

112

104

117

110

108

123

136

141

145

141

Härjedalen

100

100

123

109

124

119

113

114

122

121

126

132

Krokom

100

97

107

102

111

109

107

109

110

108

118

123

Ragunda

100

81

108

105

134

118

100

98

91

79

89

87

Strömsund

100

101

121

100

118

120

116

119

114

118

125

130

Åre

100

93

106

101

111

108

107

107

107

111

119

123

Östersund

100

103

108

105

129

115

119

119

124

128

136

144

Jämtlands län

100

97

108

103

121

112

111

112

115

116

124

129

Riket

100

106

108

104

110

113

113

115

119

125

130

134

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta