Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2019-06-18
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2018

Kommun/Region Enkelresor per person
Berg 17
Bräcke 10
Härjedalen 14
Krokom 25
Ragunda 8
Strömsund 15
Åre 17
Östersund ..
Jämtlands län 23
Riket 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2018

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Berg 12 14 11 12 11 12 15 16 19 19 17
Bräcke 11 14 15 7 - 8 8 9 11 9 10
Härjedalen 19 23 33 15 18 33 15 12 13 13 14
Krokom 15 18 14 14 14 22 24 29 27 30 25
Ragunda 17 - 19 13 15 10 13 9 10 10 8
Strömsund 18 15 11 12 3 8 10 13 13 13 15
Åre 10 11 16 10 8 8 14 13 12 11 17
Östersund 43 42 66 110 - 65 67 54 .. .. ..
Jämtlands län 26 24 30 38 31 30 30 30 25 25 23
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 35 36 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2018

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Berg 100 119 94 103 91 100 128 136 155 156 142
Bräcke 100 126 132 63 - 72 75 83 99 76 91
Härjedalen 100 117 171 81 94 172 77 60 67 69 72
Krokom 100 116 91 92 91 143 156 187 175 195 161
Ragunda 100 - 113 81 91 60 77 53 61 58 49
Strömsund 100 84 60 67 17 45 55 71 74 74 84
Åre 100 111 160 104 80 80 137 127 120 113 166
Östersund 100 98 156 258 - 153 158 128 .. .. ..
Jämtlands län 100 95 119 147 121 117 118 118 97 96 89
Riket 100 96 89 90 79 75 79 82 80 84 83

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta