Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 4 392
Bräcke 10 471
Härjedalen 12 252
Krokom -
Ragunda 10 037
Strömsund 5 351
Åre 7 877
Östersund 3 044
Jämtlands län 7 632
Riket 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 3 192 2 948 3 303 3 672 4 218 4 295 4 305 3 877 4 027 4 055 4 392
Bräcke 8 415 10 560 10 602 11 106 10 129 22 146 9 812 10 141 11 913 9 158 10 471
Härjedalen 7 342 7 498 8 440 10 034 9 286 11 212 9 606 9 430 10 729 11 425 12 252
Krokom 3 446 3 453 3 042 3 300 3 506 3 712 3 872 3 298 3 710 3 914 -
Ragunda 9 717 11 366 10 103 9 431 8 558 9 001 9 065 8 507 10 421 8 882 10 037
Strömsund 4 054 4 444 4 254 4 126 4 391 4 432 4 497 4 158 4 658 3 871 5 351
Åre 7 084 7 136 7 798 7 878 7 492 8 304 8 089 7 478 7 434 8 118 7 877
Östersund 2 964 2 778 2 808 2 995 3 016 2 780 3 008 2 436 3 090 2 896 3 044
Jämtlands län 5 777 6 273 6 294 6 568 6 325 8 235 6 532 6 166 6 998 6 540 7 632
Riket 3 221 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 92 103 115 132 135 135 121 126 127 138
Bräcke 100 125 126 132 120 263 117 121 142 109 124
Härjedalen 100 102 115 137 126 153 131 128 146 156 167
Krokom 100 100 88 96 102 108 112 96 108 114 -
Ragunda 100 117 104 97 88 93 93 88 107 91 103
Strömsund 100 110 105 102 108 109 111 103 115 95 132
Åre 100 101 110 111 106 117 114 106 105 115 111
Östersund 100 94 95 101 102 94 101 82 104 98 103
Jämtlands län 100 109 109 114 109 143 113 107 121 113 132
Riket 100 99 101 98 91 92 92 92 94 93 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta