Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 32 423
Bräcke 32 506
Härjedalen 35 227
Krokom -
Ragunda 26 819
Strömsund 32 063
Åre 18 980
Östersund 26 718
Jämtlands län 29 248
Riket 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 25 868 26 580 26 894 28 114 29 453 30 059 30 043 30 969 30 810 31 336 32 423
Bräcke 26 136 26 762 26 913 28 865 29 502 30 617 31 030 31 106 31 982 32 284 32 506
Härjedalen 26 430 26 637 26 814 27 030 28 250 28 625 30 174 31 515 33 103 33 988 35 227
Krokom 19 291 19 454 18 842 19 118 19 882 20 339 21 185 21 553 22 881 23 649 -
Ragunda 24 855 25 049 24 899 25 816 25 812 26 821 27 725 27 083 27 845 27 250 26 819
Strömsund 24 034 24 830 24 303 24 957 26 051 26 789 27 780 28 319 28 856 30 401 32 063
Åre 17 085 16 970 16 791 17 228 17 796 17 995 17 816 17 954 18 089 18 630 18 980
Östersund 18 781 19 419 20 247 21 239 21 954 22 699 23 461 24 117 24 757 25 658 26 718
Jämtlands län 22 810 23 213 23 213 24 046 24 837 25 493 26 152 26 577 27 290 27 899 29 248
Riket 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 103 104 109 114 116 116 120 119 121 125
Bräcke 100 102 103 110 113 117 119 119 122 124 124
Härjedalen 100 101 101 102 107 108 114 119 125 129 133
Krokom 100 101 98 99 103 105 110 112 119 123 -
Ragunda 100 101 100 104 104 108 112 109 112 110 108
Strömsund 100 103 101 104 108 111 116 118 120 126 133
Åre 100 99 98 101 104 105 104 105 106 109 111
Östersund 100 103 108 113 117 121 125 128 132 137 142
Jämtlands län 100 102 102 105 109 112 115 117 120 122 128
Riket 100 100 102 105 109 113 115 118 121 125 129

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta