Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2017. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Berg 194 470
Bräcke 146 431
Härjedalen 152 999
Krokom 146 805
Ragunda 144 289
Strömsund 156 723
Åre 167 490
Östersund 155 197
Jämtlands län 158 050
Riket 147 445
Kommunala kostnader för förskola 2007-2017. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 107 962 106 610 106 425 120 314 126 356 138 884 151 615 160 974 173 039 179 030 194 470
Bräcke 106 944 111 251 114 757 115 315 - 125 064 120 029 133 865 134 113 142 459 146 431
Härjedalen 114 626 116 901 125 652 133 381 128 174 139 856 142 648 143 406 143 798 148 635 152 999
Krokom 115 189 116 090 118 965 128 401 134 450 132 447 135 094 134 857 142 947 149 857 146 805
Ragunda 109 115 114 212 129 438 129 025 130 386 122 971 121 106 119 058 130 090 129 170 144 289
Strömsund 126 148 120 494 129 353 128 756 147 739 150 816 125 865 138 287 148 841 163 260 156 723
Åre 136 036 128 349 133 966 134 878 131 049 131 326 135 107 140 845 144 084 155 104 167 490
Östersund 111 292 118 311 120 125 129 450 136 022 135 180 137 547 140 090 146 256 151 430 155 197
Jämtlands län 115 914 116 527 122 335 127 440 133 454 134 568 133 626 138 923 145 396 152 368 158 050
Riket 106 416 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445
Kommunala kostnader för förskola 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 100 99 99 111 117 129 140 149 160 166 180
Bräcke 100 104 107 108 - 117 112 125 125 133 137
Härjedalen 100 102 110 116 112 122 124 125 125 130 133
Krokom 100 101 103 111 117 115 117 117 124 130 127
Ragunda 100 105 119 118 119 113 111 109 119 118 132
Strömsund 100 96 103 102 117 120 100 110 118 129 124
Åre 100 94 98 99 96 97 99 104 106 114 123
Östersund 100 106 108 116 122 121 124 126 131 136 139
Jämtlands län 100 101 106 110 115 116 115 120 125 131 136
Riket 100 104 105 108 112 116 118 123 128 134 139

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta