Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 730
Bräcke 1 117
Härjedalen 2 398
Krokom -
Ragunda 575
Strömsund 1 246
Åre 1 460
Östersund 2 801
Jämtlands län 1 475
Riket 1 752
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 474 462 556 369 484 501 551 441 576 698 730
Bräcke 948 959 970 1 104 1 056 1 080 1 125 1 027 1 049 1 394 1 117
Härjedalen 1 978 2 433 2 447 2 268 2 413 2 500 2 413 2 460 2 303 2 336 2 398
Krokom 1 368 1 407 1 273 1 493 1 410 1 300 1 415 1 252 1 096 1 300 -
Ragunda 763 872 745 594 539 494 593 538 523 592 575
Strömsund 928 993 979 947 1 060 1 069 1 051 1 080 1 224 1 094 1 246
Åre 1 004 1 036 1 086 1 123 1 213 1 360 1 378 1 350 1 460 1 478 1 460
Östersund 1 659 1 736 1 700 1 723 1 798 1 762 2 149 2 231 2 399 2 758 2 801
Jämtlands län 1 140 1 237 1 220 1 203 1 247 1 258 1 334 1 297 1 329 1 456 1 475
Riket 1 278 1 302 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 752
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 97 117 78 102 106 116 93 122 147 154
Bräcke 100 101 102 116 111 114 119 108 111 147 118
Härjedalen 100 123 124 115 122 126 122 124 116 118 121
Krokom 100 103 93 109 103 95 103 92 80 95 -
Ragunda 100 114 98 78 71 65 78 71 69 78 75
Strömsund 100 107 105 102 114 115 113 116 132 118 134
Åre 100 103 108 112 121 135 137 134 145 147 145
Östersund 100 105 102 104 108 106 130 134 145 166 169
Jämtlands län 100 109 107 106 109 110 117 114 117 128 129
Riket 100 102 107 111 116 118 121 124 129 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta