Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Berg 152 688
Bräcke 147 890
Härjedalen 129 692
Krokom 120 749
Ragunda 114 302
Strömsund 137 304
Åre 131 724
Östersund 104 013
Jämtlands län 129 795
Riket 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 107 486 115 183 115 294 117 853 120 291 119 951 125 458 129 871 123 350 136 673 152 688
Bräcke 101 432 109 034 115 207 129 335 141 704 - 139 553 136 431 143 142 141 359 147 890
Härjedalen 89 006 93 915 93 421 98 111 107 020 120 022 117 609 121 517 119 010 121 395 129 692
Krokom 95 893 103 330 106 206 101 581 104 393 110 189 108 774 109 532 110 819 118 028 120 749
Ragunda 103 742 104 188 108 698 111 899 117 624 117 003 119 679 115 989 109 343 115 711 114 302
Strömsund 108 606 115 925 123 996 126 186 124 266 127 445 126 181 129 039 131 657 137 644 137 304
Åre 83 784 90 336 91 813 93 204 99 399 102 099 98 446 103 652 104 944 133 079 131 724
Östersund 81 042 85 254 87 170 87 493 86 878 89 110 93 519 97 651 95 449 97 522 104 013
Jämtlands län 96 374 102 146 105 226 108 208 112 697 112 260 116 152 117 960 117 214 125 177 129 795
Riket 80 831 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 100 107 107 110 112 112 117 121 115 127 142
Bräcke 100 107 114 128 140 - 138 135 141 139 146
Härjedalen 100 106 105 110 120 135 132 137 134 136 146
Krokom 100 108 111 106 109 115 113 114 116 123 126
Ragunda 100 100 105 108 113 113 115 112 105 112 110
Strömsund 100 107 114 116 114 117 116 119 121 127 126
Åre 100 108 110 111 119 122 117 124 125 159 157
Östersund 100 105 108 108 107 110 115 120 118 120 128
Jämtlands län 100 106 109 112 117 116 121 122 122 130 135
Riket 100 106 109 113 116 120 122 124 127 137 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta