Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2018. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Berg 145 125
Bräcke 124 441
Härjedalen 169 225
Krokom -
Ragunda 132 892
Strömsund 182 794
Åre 141 764
Östersund 113 743
Jämtlands län 144 283
Riket 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 110 423 111 739 125 414 110 670 109 761 122 293 120 296 127 015 137 008 147 361 145 125
Bräcke 100 754 111 605 106 697 112 036 108 071 113 519 128 598 132 461 120 212 133 167 124 441
Härjedalen 116 374 118 750 123 292 129 487 138 847 137 905 152 833 148 621 164 766 162 881 169 225
Krokom 94 190 95 796 96 520 101 243 100 033 110 435 118 371 122 146 123 366 127 266 -
Ragunda 122 528 131 337 136 488 169 902 125 591 123 622 127 066 130 783 121 856 137 785 132 892
Strömsund 113 533 114 569 112 088 130 882 125 608 132 160 137 863 138 370 174 012 168 578 182 794
Åre 117 356 119 995 128 180 137 426 152 928 158 966 167 956 161 225 167 581 179 533 141 764
Östersund 82 912 86 851 88 649 95 266 88 446 94 365 103 688 109 557 106 765 112 230 113 743
Jämtlands län 107 259 111 330 114 666 123 364 118 661 124 158 132 084 133 772 139 446 146 100 144 283
Riket 97 818 100 294 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 133 550 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 101 114 100 99 111 109 115 124 133 131
Bräcke 100 111 106 111 107 113 128 131 119 132 124
Härjedalen 100 102 106 111 119 119 131 128 142 140 145
Krokom 100 102 102 107 106 117 126 130 131 135 -
Ragunda 100 107 111 139 102 101 104 107 99 112 108
Strömsund 100 101 99 115 111 116 121 122 153 148 161
Åre 100 102 109 117 130 135 143 137 143 153 121
Östersund 100 105 107 115 107 114 125 132 129 135 137
Jämtlands län 100 104 107 115 111 116 123 125 130 136 135
Riket 100 103 105 110 113 118 123 126 131 137 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta