Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 4 694
Bräcke 5 627
Härjedalen 2 936
Krokom -
Ragunda 5 249
Strömsund 5 792
Åre 3 655
Östersund 4 819
Jämtlands län 4 682
Riket 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 2 111 1 819 2 241 2 229 2 283 2 526 3 520 3 552 4 558 6 492 4 694
Bräcke 2 576 3 268 3 387 3 384 3 735 4 194 3 547 3 349 4 487 4 999 5 627
Härjedalen 1 770 1 907 2 269 2 142 2 406 2 369 2 430 2 451 2 295 3 243 2 936
Krokom 2 426 2 642 2 653 2 818 3 435 2 947 2 945 2 791 3 038 3 450 -
Ragunda 2 262 2 171 1 954 2 185 2 951 3 651 4 417 4 251 4 348 6 053 5 249
Strömsund 2 782 3 325 3 157 3 467 3 799 3 873 4 208 4 294 4 953 5 497 5 792
Åre 1 722 2 027 2 058 2 163 2 094 2 595 2 592 2 655 3 436 3 465 3 655
Östersund 4 254 4 070 4 042 4 395 4 301 4 003 4 278 4 625 4 531 4 745 4 819
Jämtlands län 2 488 2 654 2 720 2 848 3 125 3 270 3 492 3 496 3 956 4 743 4 682
Riket 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 86 106 106 108 120 167 168 216 308 222
Bräcke 100 127 131 131 145 163 138 130 174 194 218
Härjedalen 100 108 128 121 136 134 137 138 130 183 166
Krokom 100 109 109 116 142 121 121 115 125 142 -
Ragunda 100 96 86 97 130 161 195 188 192 268 232
Strömsund 100 120 113 125 137 139 151 154 178 198 208
Åre 100 118 120 126 122 151 151 154 200 201 212
Östersund 100 96 95 103 101 94 101 109 107 112 113
Jämtlands län 100 107 109 114 126 131 140 141 159 191 188
Riket 100 106 111 116 122 127 131 137 142 150 158

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta