Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 4 545
Bräcke 5 082
Härjedalen 7 882
Krokom -
Ragunda 5 343
Strömsund 7 048
Åre 7 675
Östersund 4 675
Jämtlands län 6 036
Riket 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 3 310 2 789 3 388 3 518 3 775 3 929 4 513 3 971 4 300 4 702 4 545
Bräcke 3 984 4 105 4 025 3 779 3 950 4 179 4 442 4 785 4 643 4 958 5 082
Härjedalen 6 594 7 973 6 405 5 940 6 948 7 253 8 722 7 940 7 540 7 541 7 882
Krokom 2 822 2 676 2 866 2 902 3 058 2 982 3 062 3 406 2 956 3 129 -
Ragunda 4 094 4 283 5 171 4 699 5 291 4 467 4 746 4 348 5 052 5 213 5 343
Strömsund 4 546 5 442 5 415 6 219 6 139 6 106 6 636 6 118 6 348 6 303 7 048
Åre 5 513 5 472 5 499 5 272 5 684 5 935 6 863 5 969 5 819 6 512 7 675
Östersund 3 690 3 912 3 540 3 265 3 969 3 990 3 936 3 974 4 429 4 080 4 675
Jämtlands län 4 319 4 582 4 539 4 449 4 852 4 855 5 365 5 064 5 136 5 305 6 036
Riket 3 756 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 84 102 106 114 119 136 120 130 142 137
Bräcke 100 103 101 95 99 105 111 120 117 124 128
Härjedalen 100 121 97 90 105 110 132 120 114 114 120
Krokom 100 95 102 103 108 106 109 121 105 111 -
Ragunda 100 105 126 115 129 109 116 106 123 127 131
Strömsund 100 120 119 137 135 134 146 135 140 139 155
Åre 100 99 100 96 103 108 124 108 106 118 139
Östersund 100 106 96 88 108 108 107 108 120 111 127
Jämtlands län 100 106 105 103 112 112 124 117 119 123 140
Riket 100 102 108 110 114 114 117 116 121 125 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta