Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 1 339
Bräcke 1 322
Härjedalen 1 319
Krokom -
Ragunda 1 045
Strömsund 1 242
Åre 1 281
Östersund 1 100
Jämtlands län 1 235
Riket 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 1 028 983 1 078 1 013 1 197 1 124 1 081 1 127 1 133 1 248 1 339
Bräcke 918 949 976 992 1 167 1 053 1 088 1 051 1 171 1 268 1 322
Härjedalen 1 168 1 298 1 067 1 211 1 251 1 251 1 535 1 575 1 548 1 406 1 319
Krokom 759 772 779 854 883 895 935 971 1 043 1 086 -
Ragunda 875 865 841 883 1 183 1 176 1 063 1 088 1 081 1 092 1 045
Strömsund 1 031 1 008 992 998 930 917 972 1 020 1 043 1 127 1 242
Åre 1 057 978 1 036 996 1 111 1 050 1 045 1 152 1 283 1 316 1 281
Östersund 1 022 1 060 1 030 1 059 835 1 085 1 034 1 013 1 060 1 109 1 100
Jämtlands län 982 989 975 1 001 1 070 1 069 1 094 1 125 1 170 1 206 1 235
Riket 1 024 1 028 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 96 105 99 116 109 105 110 110 121 130
Bräcke 100 103 106 108 127 115 119 114 128 138 144
Härjedalen 100 111 91 104 107 107 131 135 133 120 113
Krokom 100 102 103 113 116 118 123 128 137 143 -
Ragunda 100 99 96 101 135 134 121 124 124 125 119
Strömsund 100 98 96 97 90 89 94 99 101 109 120
Åre 100 93 98 94 105 99 99 109 121 125 121
Östersund 100 104 101 104 82 106 101 99 104 109 108
Jämtlands län 100 101 99 102 109 109 111 115 119 123 126
Riket 100 100 102 104 108 109 112 113 118 121 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta